Znanstvenici Znanstveni suradnici Jelena Ivanišević

 

Jelena Ivanišević
znanstvena suradnica


e-mail: ivanisevic@ief.hr

Rođena 1978. u Zagrebu gdje je i diplomirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (Odsjeci za kroatistiku i komparativnu književnost). 2007. zapošljava se u Institutu za etnologiju i folkloristiku te upisuje Poslijediplomski doktorski studij hrvatske kulture. Bavi se antropologijom prehrane i hrvatskim kulinarskim i gastronomskim narativima. Trenutno radi na Povijesnom rječniku hrvatskog kulinarstva.

Bibliografija:
Lačan ne haje toliko za ljubav, Anali – časopis Zavoda za povijesne znanosti HAZU, Dubrovnik, 2011. 
Hrvatski tradicijski kruhovi, Dictionnaire universel du pain, Laffront, Paris, 2010. 
Kultura prehrane u ozračju društvenih promjena 20. i početka 21. stoljeća, 2010. (poster,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).
Sir i vrhnje, tradicija i politika, Turist kao gost - prilozi kulinarskom turizmu, Rittig-Beljak, Nives, Belaj, Melanija (ur.). Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku, 2009.
Brendiranje hrvatskog kulinarstva - zakonodavstvo i potencijali, u Prirodna lječilišta - hrvatski brand, Goran Ivanišević (ur.). Zagreb : Akademija medicinskih znanosti Hrvatske, 2009.
Jabuka // Pisani rubac Hrvatske. Knjiga o Zagrebačkoj županiji, Sivački, Milan (ur.). Zagreb: Turisitčka zajednica Zagrebačke županije, 2008. (poglavlje u knjizi)
Kada kuhaju bake... tradicija i povijest u dvjema bakinim kuharicama, Narodna umjetnost : hrvatski  časopis za etnologiju i folkloristiku. 45 (2008), 2; 
Ateš Periša Čohnivý muž, Legendy, pohádky a humorky z Bosny a Hercegoviny, př. Anežka Kindlerová, Jaroslav Otčenášek, Argo, Praha 2006., 217 str. (Mýty, pohádky a legendy). // Narodna umjetnost. 44 (2007) , 2
Maja godina-Golija, Prehranski pojmovnik za mlade, Narodna umjetnost. 44 (2007), 2
Mirjana Randić, Nives Rittig-Beljak, Svijet hrane u Hrvatskoj, The world of food in Croatia, Etnografski muzej, Zagreb, 2007, Narodna umjetnost. 44 (2007) , 2
Mediterranean Food, Concepts and trends, Proceedings of the 5th International Etnological Food Research Conference, Dubrovnik, 27 September - 3 October 2004, ed. Patricia Lysaght and Nives Rittig-Beljak, Institute for Ethnology and Folklore Research, Ethnographic Museum, Zagreb, 2006, (biblioteka Nova etnografija). // Narodna umjetnost : hrvatski  časopis za etnologiju i folkloristiku. 43 (2006) , 2