Znanstvenici Znanstveni suradnici Jelena Marković

 

dr. sc. Jelena Marković
znanstvena suradnica


e-mail: jelena@ief.hr

Rođena je 22.10.1977. godine u Puli, gdje je završila osnovnu školu i Opću gimnaziju. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 2003. godine etnologiju i komparativnu književnost. Na istom fakultetu doktorirala je 2010. u okviru poslijediplomskog doktorskog studija etnologije/kulturne antropologije s temom Folkloristički i kulturnoantropološki aspekti pričanja o djetinjstvu. Godine 2003. i 2004. volontirala je na suradnom projektu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Instituta za etnologiju i folkloristiku: Etnološka i folkloristička građa HAZU: zaštita i kritičko objavljivanje (voditeljica dr. sc. Maja Bošković-Stulli). Od 2004. godine znanstvena je novakinja u Institutu za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu gdje je od 2004. do 2007. surađivala na projektu Pitanja usmene i pučke poetike, a od 2007. surađuje na projektu Genološki aspekti usmene i pučke tradicije (voditeljica obaju projekta je dr. sc. Tanja Perić-Polonijo).

U zvanje više asistentice imenovana je u ožujku 2010., u zvanje znanstvene suradnice u listopadu iste godine, a naslovno zvanje docentice stekla je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu u studenom 2012.

Objavila je autorsku knjigu Pričanja o djetinjstvu: Život priča u svakodnevnoj komunikaciji. Znanstvene i stručne radove objavljuje u znanstvenim, stručnim i popularnim časopisima i knjigama. Za Zbornik za narodni život i običaje. Knjiga 55. s kolegicama i kolegama (Batina, Primorac, Šešo, Polonijo) dijeli Godišnju nagradu ''Milovan Gavazzi'' za 2010. godinu u kategoriji znanstveni i nastavni rad. Sudjelovala je na više domaćih i međunarodnih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu. Sudjeluje u izvođenju nastave na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu (kolegij Antropologija djetinjstva) i na Odjelu za umjetnost i restauraciju Sveučilišta u Dubrovniku (kolegij Etnologija i folkloristika I). Surađivala je s Leksikografskim zavodom Miroslav Krleža (na izradi projekata: Istarska enciklopedija, Hrvatska književna enciklopedija). Članica je Hrvatskog etnološkog društva.

Područje znanstvenih interesa obuhvaća metodologiju i etiku etnoloških i folklorističkih istraživanja, usmenu tradiciju (posebice oblike pričanja o životu (djetinjstvu)), antropologiju djetinjstva.

Bibliografija