Znanstvenici Znanstveni suradnici Iva Niemčić

 

dr. sc. Iva Niemčić
znanstvena suradnica


e-mail: iva@ief.hr

Iva Niemčić rođena 25.12.1972. diplomirala je godine 1997. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu etnologiju i češki jezik i književnost. Iste godine upisuje poslijediplomski studij etnologije i kulturne antropologije također na Filozofskom fakultetu, kojeg završava 2002. godine obranom magistarskog rada s temom “Ples i rod u lastovskom pokladu”. Godine 2007. brani doktorsku disertaciju pod naslovom "Ples i rod" te stiče zvanje doktora znanosti etnologije i kulturne antropologije.
Godine 1999. završava dvosemestralni obrazovni programa Centra za ženske studije u Zagrebu i postaje suradnica na međunarodnom istraživačkom projektu Centra za ženske studije "Sjećanje žena na život u socijalizmu".
Od 1998. godine djelatnica je Instituta za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu u statusu znanstvene novakinje, a od 2010. znanstvene suradnice.
Sudjelovala je na petnaestak domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova i objavila je petnaestak znanstvenih radova na hrvatskom i engleskom jeziku u stručnim časopisima i tematskom zbornicima, te niz prikaza, osvrta i stručnih ekspertiza u raznim publikacijama. Ko-urednica je međunarodne bibliografije plesnih istraživanja članova etnomuzikološko-etnokoreološkog udruženja International Council for Traditional Music (ICTM) i njegove Studijske skupine za etnokoreologiju (2003). Dugogodišnja je članica stručne komisije Smotre folklornih amatera grada Zagreba.

Suradnica na projektima:
1998-2000  program "Etnografija Hrvata: tradicija, folklor, identitet" (tema: Folklorna glazba i ples u Hrvatskoj iz suvremenih etnomuzikoloških i etnokoreoloških perspektiva – sustavna, tematska i sintetska istraživanja, 01890102, voditeljica dr. sc. Grozdana Marošević)
1998-2004  međunarodni projekt "Sjećanje žena na život u socijalizmu" u okviru Centra za ženske studije u Zagrebu
2001-2006  projekt "Glazba, ples i zajednica: središnje i rubne prakse", (0189003, voditeljica dr. sc. Grozdana Marošević)
2004-2006  suradnica hrvatske strane bilateralnog projekta: "Comparative folk music and folk dance research in intercultural context", Institut za etnologiju i folkloristiku preko Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, László Felföldi - voditelj mađarske strane, Institute for musicology of Hungarian Academy of Science
2007-2008  suradnica hrvatske strane bilateralnog projekta: “Music and dance as intangible cultural heritage. Local knowledge – local identity”, Institut za etnologiju i folkloristiku preko Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, László Felföldi - voditelj mađarske strane, Institute for musicology of Hungarian Academy of Science
od 2007 “Plesna etnografija i mnogostruki identiteti” u okviru programa “Tradicijska i suvremena kultura i procesi identifikacije” voditeljice Jasne Čapo-Žmegač, Institut za etnologiju i folkloristiku
od 2003 suradnica ICTM Study Group on Ethnochoreology podskupine Round dances - 19th century derived couple dances
od 2010 suradnica "Military connections" Sub-Study Group of the ICTM Study Group on Music and Dance in Southeastern Europe


Bibliografija