Djelatnosti Instituta

Djelatnosti Instituta

 
ZNANSTVENA DJELATNOST

Institut je osnovan za provedbu programa znanstvenih istraživanja kao javna služba u znanstvenoj djelatnosti te je njegova zadaća realizacija znanstvenih istraživanja i programa od javnog, znanstvenog, kulturnog i društvenog interesa za Republiku Hrvatsku. Utoliko se i misija Instituta ostvaruje u sklopu temeljne djelatnosti Instituta i znanstveno-istraživačkih projekata pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa, međunarodnih projekata te drugih ugovornih znanstvenih i stručnih projekata ili programa. Javno financiranje preduvjet je za njezinu provedbu primarno u javnoj sferi i u skladu s javnim interesom.

Institut danas okuplja stručnjake u disciplinama etnologije, kulturne antropologije, folkloristike, znanosti o književnosti, teatrologije, povijesti, lingvistike, etnomuzikologije, etnokoreologije, etnoteatrologije, povijesti umjetnosti, kulturalnih studija koji se bave kvalitativnim (terenskim, arhivskim i teorijskim) istraživanjima suvremenih i povijesnih pojava i procesa u kulturi.

NASTAVNA DJELATNOST

Djelatnici Instituta nositelji su brojnih samostalno uobličenih, inovativnih i istraživački poduprtih kolegija. Sudjelovanje u nastavi ujedno podrazumijeva i organizaciju studija dodiplomske i poslijediplomske nastave. Dugogodišnja suradnja ostvaruje se s brojnim odsjecima Filozofskog fakulteta u Zagrebu (Odsjek za kroatistiku, Odsjek za komparativnu književnostOdsjek za sociologiju i dr.), a naspose s Odsjekom za etnologiju i kulturnu antropologiju Instituta zaslužni od njegovog začetka. Ta suradnja se upotpunjava na dodiplomskom studiju izvedbom obveznog folklorističkog kolegija i jedinstvenog folklorističkog modula na diplomskom studiju gdje su predavači redom zaposlenici Instituta. Dugogodišnja suradnja u nastavi ostvaruje se i s Muzičkom akademijom Sveučilišta u Zagrebu. Institut je oduvijek temeljna obrazovna ustanova hrvatskih etnomuzikologa, a etnomuzikolozi iz Instituta jedini su predavači etnomuzikoloških predmeta na Sveučilištu u Zagrebu. Rezultat također dugogodišnje suradnje s Hrvatskim studijima jest i prijedlog cjelokupnog programa studija kulturne antropologije koji dosad nije realiziran zbog infrastrukturnih i financijskih prepreka. Suradnja se ostvaruje i s nastavom na Akademiji dramske umjetnosti i Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, na Odjelu za etnologiju i kulturnu antropologiju Sveučilišta u Zadru, na Odsjeku za kazališnu umjetnost Umjetničke akademije Sveučilišta u Osijeku, na Kulturalnim studijima Filozofskog fakulteta u Rijeci te na Odjelu za restauraciju i konzervaciju Sveučilišta u Dubrovniku.

Izvedbom kolegija, predavanjima i mentorstvima nastavlja se i dugogodišnja međunarodna suradnja u studiju etnomuzikologije na Muzičkoj akademiji u Sarajevu (BiH); s Fakultetom za podiplomski humanistični študij Ljubljana (ISH), Fakultetom za podiplomski študij Nova GoricaFilozofskim fakultetom Sveučilišta u Mariboru (Slovenija). Uspostavljena je suradnja s Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa, Sveučilišta u Napulju, te sa Sveučilištem u Udinama (Italija) s kojim se uz suradnju Centra za ženske studije organiziraju specijalistički feministički poslijediplomski seminari pri Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku.

hr-HRen-US

Djelatnosti Instituta