Dokumentacija Zbirke Rukopisi

Rukopisi


Rukopisni fond tvori 1990 zbirki jedinstvenih tekstovnih i notnih zapisa nastalih i prikupljenih  u okviru redovne znanstveno-istraživačke i stručne djelatnosti Instituta, no i materijali prepisani iz drugih arhiva, nabavljeni otkupom ili poklonjeni. Premda se u fondu nalaze i zapisi (uglavnom preslike) iz perioda od 15. do 19. st., poglavito se radi o građi koja dokumentira 20. i 21. stoljeće.

Osobitu vrijednost imaju melografski zapisi koji tvore unikatnu zbirku. U svrhu zaštite započela je njihova digitalizacija i do ovoga su trenutka skenirane 183 zbirke notnih zapisa nastalih između 1932. i 1969.


Medij: rukopisni i strojni zapisi na papiru, CD, DVD
Razdoblje: poglavito 20. i 21. st
Jezici: hrvatski, engleski, njemački, španjolski, srpski i slovenski