Istraživanja Projekti dokumentacije Digitalizacija i restauracija fonoteke

Digitalizacija i restauracija fonoteke: obrada vrpci sa svadbenim napjevima

Napomena: Projekt se djelomično financira iz sredstava Ministarstva kulture RH

 

Voditeljica projekta: dr. sc. Koraljka Kuzman Šlogar

 

OPIS PROJEKTA

Zahvaljujući statusu ustanove s najvećim i odlično uređenim specijalnim arhivom nematerijalne kulturne  baštine s područja Hrvatske, Institut je primio poziv čelnih ljudi iz Europeane da se uključi u njihove različite projekte. Naš pristanak na suradnju s portalima Dismarc i Europeana (prijavom na projekt Connect2Europeana), te sudjelovanje u kreiranju hrvatskog dijela virtualne audio izložbe Weddings in Eastern Europe - sounds and images of the past (http://econnect.ait.co.at/wedding-exhibition/), obvezuje nas da priredimo adekvatne audio snimke koje zadovoljavaju tehničkom kvalitetom, da su tematski prikladne te da imaju riješeno pitanje autorskih prava. Premda je dio građe iz naše fonoteke digitaliziran, u tom opusu građe nema dovoljno adekvatnih audio snimki potrebnih za uspješnu organizaciju izložbe na temu tradicijskih vjenčanja.

Kvalitetna i sustavna digitalizacija fonotečnog materijala u ustanovi u trenutnim uvjetima nije izvediva zbog nedostatka prostora i odgovarajućih tehničkih uređaja, a napose zbog nedostatka osoblja koje bi se bavilo tim poslom. Stoga ovdje predložen projekt digitalizacije računa na suradnju s profesionalnim studijem koji bi obavio posao oko digitalizacije i obrade zvuka, dok bi ostale poslovi oko pripreme i obrade podataka te postavljanja na web stranice Instituta i ranije navedenih europskih portala obavili djelatnici Dokumentacije.

Postavljanje audio građe na Europeani, odnosno portalu Dismarc, te prezentiranje hrvatskih svadbenih običaja u spomenutoj virtualnoj audio izložbi, biti će prvi veći i konkretni koraci u objavljivanju institutske arhivske građe na Internetu. Uspostavljeni su također i brojni drugi kontakti i suradnja s domaćim i inozemnim baštinskim ustanovama, pokrenuti međunarodni projekti i td., zahvaljujući kojima ova će građa postati dostupna mnogo većem krugu korisnika diljem Europe i svijeta. Sve će to naposljetku pridonijeti i boljoj prepoznatljivosti Arhiva Instituta za etnologiju i folkloristiku u javnosti, a javnosti se istovremeno omogućiti bolje upoznavanje naše nacionalne baštine.