Izdavaštvo
IZDAVAČKA DJELATNOST

Izdavačka djelatnost Instituta uključuje časopis Narodna umjetnost i biblioteku Nova etnografija. Časopis je počeo izlaziti 1962. godine kao godišnjak, a od 1995. godine (od broja 32/1) izlazi dva puta godišnje: prvi je broj na engleskom jeziku dok drugi izlazi na hrvatskom. Biblioteka Nova etnografija objavljuje knjige s područja etnologije, antropologije i folkloristike.

Publikacije

Ishodište » Biblioteka Nova Etnografija » Publikacija Details
  

Predstavljanje tradicijske kulture na sceni i u medijima

Autor:Author: Aleksandra Muraj & Zorica Vitez, ur.
Nakladnik:Publisher: Institut za etnologiju i folkloristiku – Hrvatsko etnološko društvo
Godina izdanja:Year of publication: 2008.
Dokumenti:Documents: Sadrzaj

Ova knjiga sadrži ponešto izmijenjene priloge sa stručno-znanstvenoga skupa Predstavljanje tradicijske kulture na sceni i u medijima, koji su organizirali Institut za etnologiju i folkloristiku i Hrvatsko etnološko društvo u povodu četrdesete godišnjice zagrebačke Međunarodne smotre folklora. Dio priloga posvećen je toj i drugim smotrama folklora te srodnim priredbama kao što su koncerti crkvenog pučkog pjevanja i neotradicijske glazbe. Organizatori skupa su nastojali okupiti stručnjake različitih profila i specijalnosti, znanstvenike i djelatnike u kulturi – etnologe, folkloriste, etnomuzikologe, etnokoreologe, muzealce i druge – koji različito promišljaju o mjestu tradicijske kulture u suvremenoj i o njezinu medijskom posredovanju. Stoga ova knjiga sadrži znanstvene, ali i stručne članke. Namijenjena je stručnjacima i znanstvenicima, ali i širokom krugu sudionika u amaterskoj kulturnoj djelatnosti, posebice folklornoj – voditeljima i članovima kulturno- umjetničkih društava, organizatorima smotri folklora i drugih srodnih priredbi.

Cijena:Price: 150,00 kn
hr-HRen-US

Pretraživanje publikacija
Traži