Izdavaštvo
IZDAVAČKA DJELATNOST

Izdavačka djelatnost Instituta uključuje časopis Narodna umjetnost i biblioteku Nova etnografija. Časopis je počeo izlaziti 1962. godine kao godišnjak, a od 1995. godine (od broja 32/1) izlazi dva puta godišnje: prvi je broj na engleskom jeziku dok drugi izlazi na hrvatskom. Biblioteka Nova etnografija objavljuje knjige s područja etnologije, antropologije i folkloristike.

Publikacije

Ishodište » Biblioteka Nova Etnografija » Publikacija Details
  

Lica društva, likovi države

Autor:Author: Reana Senjković
Nakladnik:Publisher: Institut za etnologiju i folkloristiku
Godina izdanja:Year of publication: 2002.
Dokumenti:Documents: SADRZAJ

Na primjeru hrvatskog društva autorica je uvjerljivo i bogato dokumentirano pokazala kako simboli potiču društvenu akciju i namiču sredstva s pomoću kojih ljudi osmišljavaju politički proces, koji im se velikim dijelom predstavlja u simboličnoj formi.
Posebnu oštrinu promatranim fenomenima i autoričinim interpretacijama daje kontinuirano odmjeravanje - sinkronijsko i dijakronijsko - hrvatske građe s građom iz drugih društava i tipova vladavine, kako totalitarnih i / ili autoritarnih, tako i demokratskih i pluralnih. Time je svaki ikonografski element, politički simbol ili primjer interakcije medija i društva stavljen u široku povijesnu perspektivu i nenametljivo a dinamično osvijetljen iz novih aspekata, u ukupnosti svoje geneze i kontekstualne relativizacije, te u višestrukosti svoje uloge u vrijednosnonormativnom sastavu ovoga ili onoga društva.

RASPRODANO!

hr-HRen-US

Pretraživanje publikacija
Traži