Izdavaštvo
IZDAVAČKA DJELATNOST

Izdavačka djelatnost Instituta uključuje časopis Narodna umjetnost i biblioteku Nova etnografija. Časopis je počeo izlaziti 1962. godine kao godišnjak, a od 1995. godine (od broja 32/1) izlazi dva puta godišnje: prvi je broj na engleskom jeziku dok drugi izlazi na hrvatskom. Biblioteka Nova etnografija objavljuje knjige s područja etnologije, antropologije i folkloristike.

Publikacije

Ishodište » Biblioteka Nova Etnografija » Publikacija Details
  

Hrvatsko, seljačko, starinsko i domaće: Povijest i etnografija javne prakse narodne glazbe u Hrvatskoj

Autor:Author: Naila Ceribašić
Nakladnik:Publisher: Institut za etnologiju i folkloristiku
Godina izdanja:Year of publication: 2003.
Dokumenti:Documents: SADRZAJ

Naila Ceribašić bavi se u svojoj knjizi narodnom glazbom u svoj množini njezinih određenja. Dokumentarnost i povijesni pregled smotri folklora moguće je vrlo detaljno pratiti u nizu priloga kojima je knjiga opremljena - od strukture repertoara, preko kronoloških popisa smotri, vrsti smotri, karte kotara (općina) gdje su se smotre održavale, broja nastupa i skupina na smotrama, do popisa skupina, zastupljenosti regija i kotara na zagrebačkim smotrama, te popisa vrste glazbala i instrumentalnih sastava na smotrama. Ti vrijedni prilozi kao i nepregledni popis literature potkrepljuju autoričinu temeljitost i preciznost, te želju da što kvalitetnije i detaljnije sagleda i dokumentira različite aspekte javne prakse narodne glazbe. Njezina slojevita i bogata interpretacija kulminira u posljednjem poglavlju gdje iznoseći i promišljajući vlastita iskustva s vrlo istančanim osjećajem kritičnosti tumači i najsuvremenije prijepore svoje znanstvene discipline. Knjiga je prvenstveno namijenjena domaćoj publici i bila bi korisna mnogim znatiželjnicima s područja folklornoga amaterizma u nas, iako i strancima s kratkim sažetkom na engleskom jeziku u osnovnim crtama prenosi hrvatska iskustva.

Cijena:Price: 150,00 kn
hr-HRen-US

Pretraživanje publikacija
Traži