Izdavaštvo
IZDAVAČKA DJELATNOST

Izdavačka djelatnost Instituta uključuje časopis Narodna umjetnost i biblioteku Nova etnografija. Časopis je počeo izlaziti 1962. godine kao godišnjak, a od 1995. godine (od broja 32/1) izlazi dva puta godišnje: prvi je broj na engleskom jeziku dok drugi izlazi na hrvatskom. Biblioteka Nova etnografija objavljuje knjige s područja etnologije, antropologije i folkloristike.

Publikacije

Ishodište » Biblioteka Nova Etnografija » Publikacija Details
  

Ljubavni kôd: Ljubav i seksualnost između tradicije i znanosti

Autor:Author: Tea Škokić
Nakladnik:Publisher: Institut za etnologiju i folkloristiku
Godina izdanja:Year of publication: 2011.
Dokumenti:Documents: Sadrzaj

Brojne i često nepomirljive teorije, nisu samo ravnopravni, nego i temeljni ključ za suvremenoga istraživača, djelomično nemoćnog u pokušaju da prikaže svu kontingenciju, prošlog i sadašnjeg te kulturalno raznolikog, ljubavnog ponašanja ali s bogatim uvidom u metateorijske i metakulturalne razine iz kojih se fenomen ukazuje u svojoj znanstvenoj pertinenciji. Tekstovi koji na taj način ulaze u ovu interdisciplinarnu analizu prvenstveno potječu iz verificiranih područja etnologije i kulturne antropologije, no mnoštvo analitičkih pitanja koja su nakon ovoga kruga rasprave preostala ili su, dapače, njime potaknuta – zadiru u znatno šire polje humanističkog i društvenog znanja u koje će autorica posegnuti tijekom razrade svog temeljnog motiva. Radi se primarno o pitanju kako je ljubav, nakon mnogostrukih značenjskih reinskripcija tijekom povijesti i epistemoloških premještanja, “prestala biti emocija”, dakle jezički neprikazivo ljudsko iskustvo, te “sama postala komunikacijski kôd”, dakle kulturalni, pa i znanstveni objekt.

dr. sc. Ines Prica


Ljubavni kôd: ljubav i seksualnost između tradicije i znanosti
analiza je znanstvenih, popularnih i tradicijskih diskurza o ljubavi i njezinom simbiotičkom mehanizmu – seksualnosti. U središtu interesa su značajke i problemi kodiranja ljubavi i seksualnosti putem društveno i kulturno prihvatljivih ponašanja. U osloncu na pojmove diskurza i kôda autorica nastoji razabrati kakvu ljubav pojedino društvo i kultura vrednuju, njeguju, opisuju ili zabranjuju. Znanstveni diskursi kojima posvećuje najviše pozornosti, prema autorici, objelodanjuju višestruko kodiranu ljubav. Ljubav je s jedne strane i sama komunikacijski kôd, a s druge je strane zapretena značenjem koje joj daje zajednica u kojoj se realizira ili znanost koja ju pojavno legitimira. Na taj način, smatra Tea Škokić, postaje jasnije zašto određeno vrijeme bira određeni kôd kroz vlastitu ekonomizaciju ili politizaciju diskursa. 

dr. sc. Marijana Hameršak

Cijena:Price: 90,00 kn
hr-HRen-US

Pretraživanje publikacija
Traži