Izdavaštvo
IZDAVAČKA DJELATNOST

Izdavačka djelatnost Instituta uključuje časopis Narodna umjetnost i biblioteku Nova etnografija. Časopis je počeo izlaziti 1962. godine kao godišnjak, a od 1995. godine (od broja 32/1) izlazi dva puta godišnje: prvi je broj na engleskom jeziku dok drugi izlazi na hrvatskom. Biblioteka Nova etnografija objavljuje knjige s područja etnologije, antropologije i folkloristike.

Publikacije

Ishodište » Biblioteka Nova Etnografija » Publikacija Details
  

Pod zemljom: Antropologija rudarenja na Labinštini u XX. stoljeću

Autor:Author: Andrea Matošević
Nakladnik:Publisher: Institut za etnologiju i folkloristiku - Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Godina izdanja:Year of publication: 2011.
Dokumenti:Documents: SADRZAJ

Kroz vizuru recentnih teorijsko-metodoloških pristupa o industrijskoj prošlosti i kulturi - u Europi već etablirane discipline znane kao «antropologija industrije» - analizirala se čitava paleta tradicije i običaja, specifična signalizacija i materijali, suživot čovjeka i podzemnoga životinjskog svijeta, «osluškivanje» stijena i voda i sl., tj. analizirala se kultura podzemnoga poziva i njegov eho u načinu života rudara iznad zemlje, dakle sveukupni  identitet rudarske zajednice. Uže područje istraživanja autor je smjestio u domenu istraživanja identiteta, s naglaskom na profesionalnom identitetu, temeljenom na odnosu među radnicima, specifičnoj radnoj etici, prilagodbi na radni okoliš te procesu identifikacije kroz kreiranje posebnoga osjećaja zajedništva, a u opoziciji spram dvaju uvijek nezahvalnih i neblagonaklonih gospodara: uprave rudnika (koje su se mijenjale kao što su se na istraživanom području mijenjale države, granice i ideologije) s jedne strane te prirode s druge strane.

dr. sc. Jadranka Grbić Jakopović 


U rijetkom, ako ne i pionirskom djelu hrvatske etnologije/kulturne antropologije koje se cjelovito bavi radničkom kulturom XX stoljeća, autor podastire dokumentarnu povijest rudarenja na Labinštini te, što je posebno dragocjeno, uvid u kulturu rudara u njezinim svakodnevnim, radno-obiteljskim, ali i ritualno-mitologijskim aspektima. Obilježeno čvrstim, hrabrim, akribičnim znanstvenim stilom, referirano unutar relevantne i recentne bibliografije, ovo je djelo od velike važnosti kako za regionalnu povijest i kulturu sjećanja tako i za hrvatsku etnologiju u cjelini, gdje zauzima seminalni status u promicanju antropologije radništva i industrijske kulture, ali i primjer istinski interdisciplinarnog pristupa specifičnom povijesnom fenomenu rudarenja na Labinštini, u svim njegovim socijalnim i simboličkim dimenzijama.

dr.sc. Ines Prica

Cijena:Price: 90,00 kn
hr-HRen-US

Pretraživanje publikacija
Traži