Izdavaštvo
IZDAVAČKA DJELATNOST

Izdavačka djelatnost Instituta uključuje časopis Narodna umjetnost i biblioteku Nova etnografija. Časopis je počeo izlaziti 1962. godine kao godišnjak, a od 1995. godine (od broja 32/1) izlazi dva puta godišnje: prvi je broj na engleskom jeziku dok drugi izlazi na hrvatskom. Biblioteka Nova etnografija objavljuje knjige s područja etnologije, antropologije i folkloristike.

Publikacije

Ishodište » Biblioteka Nova Etnografija » Publikacija Details
  

Silva Hispanica: Komparativna studija o žanru balade u modernoj hrvatskoj i španjolskoj usmenoj tradiciji

Autor:Author: Simona Delić
Nakladnik:Publisher: Institut za etnologiju i folkloristiku
Godina izdanja:Year of publication: 2011.
Dokumenti:Documents: SADRZAJ
Cijena:Price: 130,00 kn
hr-HRen-US

Pretraživanje publikacija
Traži