Izdavaštvo
IZDAVAČKA DJELATNOST

Izdavačka djelatnost Instituta uključuje časopis Narodna umjetnost i biblioteku Nova etnografija. Časopis je počeo izlaziti 1962. godine kao godišnjak, a od 1995. godine (od broja 32/1) izlazi dva puta godišnje: prvi je broj na engleskom jeziku dok drugi izlazi na hrvatskom. Biblioteka Nova etnografija objavljuje knjige s područja etnologije, antropologije i folkloristike.

Publikacije

Ishodište » Biblioteka Nova Etnografija » Publikacija Details
  

Između roda i naroda: Etnološke i folklorističke studije

Autor:Author: Renata Jambrešić Kirin & Tea Škokić, ur.
Nakladnik:Publisher: Institut za etnologiju i folkloristiku/Centar za ženske studije
Godina izdanja:Year of publication: 2004.
Dokumenti:Documents: SADRZAJ
Zbornik Između roda i naroda okuplja dvadeset tekstova domaćih autora i autorica nastalih od 1996. godine do danas. Do sada su objavljivani u raznim domaćim i inozemnim etnološkim i neetnološkim časopisima i zbornicima ili kao dijelovi knjiga i obimnijih znanstvenih radova. Teško im je pripisati spolno ili teorijsko zajedništvo, ono što ih povezuje je autorski odabir rodne problematike koja se na kreativan i produktivan način reflektira kroz odabrani metodološki prosede. Riječ je o razumijevanju predodžbi o rodu u tradicijskoj, ali i pučkoj i suvremenoj popularnoj kulturi koje posebice dolaze do izražaja kada se osvijesti ulog svih sudionika (uključujući i znanstvenike) u tvorbi stereotipnih prikaza i tumačenja rodnih uloga, rodnih simbola i rodnih metafora u sociopolitičkom diskurzu.
Cijena:Price: 120,00 kn
hr-HRen-US

Pretraživanje publikacija
Traži