Izdavaštvo
IZDAVAČKA DJELATNOST

Izdavačka djelatnost Instituta uključuje časopis Narodna umjetnost i biblioteku Nova etnografija. Časopis je počeo izlaziti 1962. godine kao godišnjak, a od 1995. godine (od broja 32/1) izlazi dva puta godišnje: prvi je broj na engleskom jeziku dok drugi izlazi na hrvatskom. Biblioteka Nova etnografija objavljuje knjige s područja etnologije, antropologije i folkloristike.

Publikacije

Ishodište » Knjige » Publikacija Details
  

Dance Research 1991.

Autor:Author: Elsie Ivancich Dunin
Nakladnik:Publisher: Institut za etnologiju i folkloristiku / ICTM Study Group on Ethnochoreology
Godina izdanja:Year of publication: 1991.
Dokumenti:Documents: Sadržaj

hr-HRen-US

Pretraživanje publikacija
Traži