Izdavaštvo
IZDAVAČKA DJELATNOST

Izdavačka djelatnost Instituta uključuje časopis Narodna umjetnost i biblioteku Nova etnografija. Časopis je počeo izlaziti 1962. godine kao godišnjak, a od 1995. godine (od broja 32/1) izlazi dva puta godišnje: prvi je broj na engleskom jeziku dok drugi izlazi na hrvatskom. Biblioteka Nova etnografija objavljuje knjige s područja etnologije, antropologije i folkloristike.

Publikacije

Ishodište » Plesna izdanja » Publikacija Details
  

Povijest i praksa scenske primjene folklornog plesa u Hrvata: Između društvene i kulturne potrebe, politike, kulturnog i nacionalnog identiteta

Autor:Author: Stjepan Sremac
Nakladnik:Publisher: Institut za etnologiju i folkloristiku
Godina izdanja:Year of publication: 2010.
Dokumenti:Documents: Sadrzaj
Ova je knjiga rezultat istraživanja u okviru doktorske disertacije završene i obranjene godine 2001. Dr. sc. Stjepan Sremac je sada vanjski suradnik Instituta za etnologiju i folkloristiku. Kao etnokoreolog bio je zaposlen u Institutu (tada Zavodu za istraživanje folklora) od 1974. do 1988. godine, istražujući tradicijski ples u okviru znanstveno-istraživačkih projekata. Od 1988. do 1998. ravnatelj je Ansambla narodnih plesova i pjesama Hrvatske "Lado", a od 1998. do 2002. pomoćnik ravnatelja. Od mladih dana, kao dugogodišnji član i voditelj Folklornog ansambla "Joža Vlahović", zatim kao ravnatelj "Lada" te potom kao suradnik za ples Hrvatskoga sabora kulture (2002. do 2008.) svoja je bogata osobna iskustva aktivnog sudionika scenske prezentacije folklornog plesa upotpunio povijesnim istraživanjima i praćenjem amaterske folklorne djelatnosti u posljednja četiri desetljeća. Knjiga je vrijedan prilog istraživačkoj djelatnosti Instituta.
hr-HRen-US

Pretraživanje publikacija
Traži