Izdavaštvo
IZDAVAČKA DJELATNOST

Izdavačka djelatnost Instituta uključuje časopis Narodna umjetnost i biblioteku Nova etnografija. Časopis je počeo izlaziti 1962. godine kao godišnjak, a od 1995. godine (od broja 32/1) izlazi dva puta godišnje: prvi je broj na engleskom jeziku dok drugi izlazi na hrvatskom. Biblioteka Nova etnografija objavljuje knjige s područja etnologije, antropologije i folkloristike.

Publikacije

Ishodište » Knjige » Publikacija Details
  

Zagrebačka blagdanska ozračja

Autor:Author: Aleksandra Muraj
Nakladnik:Publisher: Institut za etnologiju i folkloristiku - AGM - Muzej grada Zagreba
Godina izdanja:Year of publication: 2013.
Dokumenti:Documents: Sadrzaj

U knjizi je razmotren jedan od aspekata uobičajenog života stanovnika nekadašnjeg Zagreba: običaji uz pojedine blagdane kao i neke od praksi  provođenja slobodnog vremena. Premda je vremensko težište na opisu pojava iz prva dva desetljeća 20. st. (1900-1920),  gdjegod je to bilo moguće, osvrnulo se  i na  zbivanja u prethodnim razdobljima, čime se moglo ustanoviti koje su od suvremenih blagdanskih pojava nastavak višestoljetnih tradicija, a koje su stvorene i prakticirane u novom dobu.
U uvodnome dijelu knjige čitatelji se upoznaju s višestrukim značenjem pojma blagdana,  zatim se ukratko predstavlja način života tadašnjih Zagrepčana s posebnim osvrtom na stanovanje, odijevanje i provođenje slobodnog vremena.  Opis slavljenja blagdana razvrstan je u deset tema redoslijedom tijeka kalendarske godine, i to većinom u izmjeničnom ritmu svjetovnih i crkvenih svetkovina  (Poklade, Uskrs, Prvi svibnja, Tijelovo, Dječji dan i Dječji blagdan, Hodočašća i proštenja, Veliki godišnji sajmovi,  Svi sveti i Dušni dan, Nikolinje te Božić, Nova Godina i Sv. tri kralja). K tomu slijedi poglavlje o (plesnim) zabavama, osobito omiljenim oblikom razonode svih društvenih skupina. U opreci spram redovitih, svakogodišnjih blagdana, u slavlju kojih je sudjelovala šira zajednica, u posljednjem su poglavlju razmotrene prigode kojima su se obilježavali i slavili neki prijelomni događaji u životu pojedin(a)ca.
Uvidom u svakidašnjicu i razne oblike društvenosti socijalno heterogenog stanovništva grada knjiga je osebujni doprinos (kulturnoj) povijesti Zagreba. 

 
 
... istražene su i obrađene javne svetkovine u kojima je sudjelovala većina predstavnika različitih društvenih slojeva. Gdjegod je to bilo moguće autorica se osvrnula i na zbivanja u prethodnim razdobljima kako bi upozorila na više stoljetnu tradiciju u obilježavanju pojedinih događaja. Pritom je upozorila na slavljenje blagdana u širem europskom kontekstu.

Nada Premerl, prof.

Budući da u domaćoj znanstvenoj produkciji gotovo i nema djela koja se bave urbanom etnografijom minulih razdoblja, ovom studiozno napisanom knjigom ta bi se praznina počela ispunjavati. Sveobuhvatni prikaz jednog od aspekata u životu heterogenog stanovništva grada nesporni je dprinos razumijevanju gradske svakidašnjice, a ujedno i prilog (kulturnoj) povijesti Zagreba.

Dr. sc. Zorica Vitez

Cijena:Price: 198,00 kn
hr-HRen-US

Pretraživanje publikacija
Traži