Izdavaštvo
IZDAVAČKA DJELATNOST

Izdavačka djelatnost Instituta uključuje časopis Narodna umjetnost i biblioteku Nova etnografija. Časopis je počeo izlaziti 1962. godine kao godišnjak, a od 1995. godine (od broja 32/1) izlazi dva puta godišnje: prvi je broj na engleskom jeziku dok drugi izlazi na hrvatskom. Biblioteka Nova etnografija objavljuje knjige s područja etnologije, antropologije i folkloristike.

Publikacije

Ishodište » Biblioteka Nova Etnografija » Publikacija Details
  

Kronotop hrvatskoga performansa: od Travelera do danas

Autor:Author: Suzana Marjanić
Nakladnik:Publisher: Institut za etnologiju i folkloristiku - Udruga Bijeli val - Školska knjiga
Godina izdanja:Year of publication: 2014.
Dokumenti:Documents: Sadrzaj


Knjiga Kronotop hrvatskoga performansa: od Travelera do danas Suzane Marjanić prvo je cjelovito djelo o povijesti hrvatskoga performansa, u povijesnom kontinuitetu od dvadesetih godina prošloga stoljeća (dadaističkih akcija grupe Traveleri, zenitističkih akcija Marijana Mikca, Dadaističke matineje u Osijeku) do 2010. godine,  smrti rodonačelnika ovoga izvedbenog žanra u Hrvatskoj, Tomislava Gotovca, odnosno kako autorica dobrohotnim cinizmom sama navodi –   s ponekom referencom na događanja i ekonomski predapokaliptične 2011. godine, prema predviđanjima futurologa Geralda Celentea. Sustavno godinama i izravno prateći performersku i akcionističku scenu Zagreba, Rijeke, Istre (Labin, Pula), Splita, Dubrovnika, Osijeka i Varaždina, Suzana Marjanić je zasigurno najpozvaniji domaći stručnjak/autorica za ovakav tip sinteze, koja objedinjuje teorijska razmatranja o performansu kao izvedbenom žanru, kronologiju hrvatskih performansa, te razgovore s 148 umjetnika i umjetnica performansa, što ih je  vodila i objavljivala od 2001. godine u dvotjedniku Zarez. Knjiga je koncipirana unutar  15 poglavlja, od kojih prvo propituje izvedbu tijela u performansu, fenomene teatralizacije performansa i performativnog kazališta; drugo je posvećeno počecima hrvatskog performansa, dok sljedeća poglavlja iscrpno izlažu različite urbane scene hrvatskog suvremenog performansa. Pionirska, cjelovita, dokumentarna i autorski obilježena knjiga Suzane Marjanić Kronotop hrvatskoga performansa: od Travelera do danas iznimno je vrijedno djelo, ujedno i prva povijest hrvatskoga performansa.

Ines Prica 
 

Materijal skupljen u ovoj knjizi rezultat je višegodišnjeg praćenja scene i zbivanja, ali i inventivnih i dubokih teorijskih uvida.  Nećemo pretjerati ukoliko ustvrdimo da je knjiga Suzana Marjanić svojevrstan podvig- dugogodišnje praćenje, kako prakse performansa tako i teorijske misli koja prati taj umjetnički oblik, a izuzetno je značajna iz više razloga, koji su razvidni iz svega navedenog. Objavljivanje je dobrodošlo, jer će ova knjiga biti dragocjena, dobro došlo na mnogim područjima, prvenstveno kao znanstvena knjiga, ali i kao sveučilišni udžbenik onima koji se bave umjetnošću, kako likovnom tako i dramskom. Držim da je knjiga Suzane Marjanić jednako značajna gledano i iz pozicija izvedbenih studija, kulturne antropologije, slobodarskih i animalističkih pozicija te kulturalne teorije. Iz autoričinih je analiza i zapisa moguće pročitati društvenu i socijalnu, gospodarsku situaciju, dadu se naslutiti dominirajuće paradigme, kao i promjene paradigmi, kojima smo bili svjedocima a i kojima i danas svjedočimo. 

Dubravka Crnojević-Carić


hr-HRen-US

Pretraživanje publikacija
Traži