Izdavaštvo
IZDAVAČKA DJELATNOST

Izdavačka djelatnost Instituta uključuje časopis Narodna umjetnost i biblioteku Nova etnografija. Časopis je počeo izlaziti 1962. godine kao godišnjak, a od 1995. godine (od broja 32/1) izlazi dva puta godišnje: prvi je broj na engleskom jeziku dok drugi izlazi na hrvatskom. Biblioteka Nova etnografija objavljuje knjige s područja etnologije, antropologije i folkloristike.

Publikacije

Ishodište » Knjige » Publikacija Details
  

Didov san: transgranična iskustva hrvatskih iseljenika

Autor:Author: Jasna Čapo, Caroline Hornstein Tomić i Katica Jurčević, ur.
Nakladnik:Publisher: Institut za etnologiju i folkloristiku - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Godina izdanja:Year of publication: 2014.
Dokumenti:Documents: Sadrzaj


Cijena:Price: 120,00 kn
hr-HRen-US

Pretraživanje publikacija
Traži