Izdavaštvo
IZDAVAČKA DJELATNOST

Izdavačka djelatnost Instituta uključuje časopis Narodna umjetnost i biblioteku Nova etnografija. Časopis je počeo izlaziti 1962. godine kao godišnjak, a od 1995. godine (od broja 32/1) izlazi dva puta godišnje: prvi je broj na engleskom jeziku dok drugi izlazi na hrvatskom. Biblioteka Nova etnografija objavljuje knjige s područja etnologije, antropologije i folkloristike.

Publikacije

Ishodište » Knjige » Publikacija Details
  

Dance, Narratives, Heritage

Autor:Author: Elsie Ivancich Dunin, ur.
Nakladnik:Publisher: Institut za etnologiju i fokloristiku
Godina izdanja:Year of publication: 2015.
28th Symposium of the ICTM Stusy Group on Ethnochoreology 7-17 July 2014, Korčula, Croatia
hr-HRen-US

Pretraživanje publikacija
Traži