Izdavaštvo
IZDAVAČKA DJELATNOST

Izdavačka djelatnost Instituta uključuje časopis Narodna umjetnost i biblioteku Nova etnografija. Časopis je počeo izlaziti 1962. godine kao godišnjak, a od 1995. godine (od broja 32/1) izlazi dva puta godišnje: prvi je broj na engleskom jeziku dok drugi izlazi na hrvatskom. Biblioteka Nova etnografija objavljuje knjige s područja etnologije, antropologije i folkloristike.

Publikacije

Ishodište » Knjige » Publikacija Details
  

Slijepi u prostoru grada

Autor:Author: Laura Šakaja
Nakladnik:Publisher: Institut za etnologiju i folkloristiku i Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet
Godina izdanja:Year of publication: 2018.


Prema podacima Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo u Hrvatskoj oko 12% populacije ima neku vrstu invaliditeta, što je samo neznatno manje od pokazatelja na svjetskoj razini. Sličan je postotak osoba s invaliditetom i na području Grada Zagreba – 11,4%. U Zagrebu ukupno živi 90196 osoba s invaliditetom. Od toga je 1971 osoba s oštećenjem vida koje uzrokuje invaliditet ili funkcionalno oštećenje osobe. Dakle, od svakih tisuću građana Zagreba troje ima invaliditet uzrokovan oštećenjem vida. U ovoj publikaciji nastoji se na primjeru osoba s oštećenjem vida upozoriti na specifičnost prostornih aspekata života u gradu osoba s invaliditetom. U fokusu su svakodnevne prostorne prakse slijepih i slabovidnih osoba u Zagrebu, odnosno problemi s kojima se one suočavaju prilikom kretanja u gradu.

hr-HRen-US

Pretraživanje publikacija
Traži