Izdavaštvo
IZDAVAČKA DJELATNOST

Izdavačka djelatnost Instituta uključuje časopis Narodna umjetnost i biblioteku Nova etnografija. Časopis je počeo izlaziti 1962. godine kao godišnjak, a od 1995. godine (od broja 32/1) izlazi dva puta godišnje: prvi je broj na engleskom jeziku dok drugi izlazi na hrvatskom. Biblioteka Nova etnografija objavljuje knjige s područja etnologije, antropologije i folkloristike.

Publikacije

Ishodište » Biblioteka Nova Etnografija » Publikacija Details
  

Domaći teren: sociokulturno istraživanje hrvatskog sporta

Autor:Author: Ozren Biti
Nakladnik:Publisher: Institut za etnologiju i folkloristiku
Godina izdanja:Year of publication: 2018.
Dokumenti:Documents: Sadrzaj


Riječ je o vrlo vrijednoj knjizi koja ima značajan znanstveni doprinos za razumijevanje društvenih aspekata sporta, unaprjeđenje postojećih znanstvenih spoznaja o sportu i njegovim implikacijama za hrvatsko društvo. Sport je neodvojiv od strukture suvremenog društva, odnosno važna društvena institucija. Sport u Hrvatskoj već desetljećima ima veliki društveni značaj, posebice nogomet. Usprkos tome domaća sociologija i etnologija nemaju dovoljno razvijene subdiscipline koje se na sustavan način bave ovim temama, ali autor upravo ovom knjigom daje značajan doprinos znanstvenoj obradi tematike i ujedno daljnjem razvoju subdisciplina sociologije sporta i etnologije sporta.

dr. sc. Marko Mustapić 

Institut društvenih znanosti Ivo PilarBavljenje nizom istraživačkih tema u okviru proučavanja sporta iz perspektive društvenih i humanističkih nauka ovo delo kvalifikuje kao jedinstvenu celinu koja sport posmatra u širokom spektru, od njegove uloge u konstrukciji i reprodukciji različitih identitetskih praksi poput onih vezanih za naciju, preko njegovih inkarnacija u okviru ekonomske ili umetničke sfere, pa sve do onih njegovih rubnih ali iznimno relevantnih aspekata koji utiču na svakodnevicu savremene Hrvatske. Kao vešto izgrađena jedinstvena teorijsko-metodološka celina, poglavlja ove knjige daju celovit uvid u kompleksnost fenomena sporta u savremenom hrvatskom društvu. Takav pristup, kao i kompetentno i jasno obrađena tematika, predstavljaju izuzetan naučni doprinos ne samo u užim okvirima sportskih studija, sociologije i antropologije sporta, već i u kontekstu šireg korpusa savremene hrvatske društvene teorije.

dr. sc. Ivan Đorđević

Etnografski institut SANU
Cijena:Price: 100 kn
hr-HRen-US

Pretraživanje publikacija
Traži