Izdavaštvo
IZDAVAČKA DJELATNOST

Izdavačka djelatnost Instituta uključuje časopis Narodna umjetnost i biblioteku Nova etnografija. Časopis je počeo izlaziti 1962. godine kao godišnjak, a od 1995. godine (od broja 32/1) izlazi dva puta godišnje: prvi je broj na engleskom jeziku dok drugi izlazi na hrvatskom. Biblioteka Nova etnografija objavljuje knjige s područja etnologije, antropologije i folkloristike.

Publikacije

Ishodište » Biblioteka Nova Etnografija » Publikacija Details
  

Shared Musics and Minority Identities: Papers from the Third Meeting of the “Music and Minorities” Study Group of the International Council for Traditional Music (ICTM), Roč, Croatia, 2004. Zagreb – Roč

Autor:Author: Naila Ceribašić & Erica Haskell, ur.
Nakladnik:Publisher: Institute of Ethnology and Folklore Research – Cultural-Artistic Society "Istarski željezničar"
Godina izdanja:Year of publication: 2006.
Dokumenti:Documents: SADRZAJ
Zbornik “Dijeljene glazbe i manjinski identititeti” sadrži radove s Trećeg skupa Studijske skupine “Glazba i manjine” Međunarodnog savjeta za tradicijsku glazbu (ICTM), održanoga u Roču 2004. godine. Teme su skupa bile: 1. Višestruki identiteti i upravljanje identitetom u glazbi ma nji na, 2. Emsko i etsko u odnosu na glazbu manjina, 3. Marginalnost, osna ži vanje i primijenjena etnomuzikologija. No, ideja dijeljenja nametnula se kao središnja nit, dijeljenja koje pokriva spektar od razdvajanja, podjela i različitosti do spa janja, srodnosti i zajedništva. Potanje, riječ je o dijeljenju identiteta unutar ili onkraj pretpostavljivo čvrste etničke skupine, dijeljenju glazbi među razli čitim etničkim skupinama i prijeporima dijeljenja između istraživača (i drugih znalaca) i istraživanih. Sukladno tomu strukturiran je i redoslijed članaka u ovome zborniku. Svi su članci na engleskom jeziku sa sažecima na hrvatskom. Zborniku je pridružena i kompaktna ploča sa zvučnih zapisima vezanima uz pojedine članke.
Dr. sc. Naila Ceribašić
hr-HRen-US

Pretraživanje publikacija
Traži