Izdavaštvo
IZDAVAČKA DJELATNOST

Izdavačka djelatnost Instituta uključuje časopis Narodna umjetnost i biblioteku Nova etnografija. Časopis je počeo izlaziti 1962. godine kao godišnjak, a od 1995. godine (od broja 32/1) izlazi dva puta godišnje: prvi je broj na engleskom jeziku dok drugi izlazi na hrvatskom. Biblioteka Nova etnografija objavljuje knjige s područja etnologije, antropologije i folkloristike.

Publikacije

Ishodište » Biblioteka Nova Etnografija » Publikacija Details
  

Devijacije i promašaji: Etnografija domaćeg socijalizma

Autor:Author: Lada Čale Feldman & Ines Prica, ur.
Nakladnik:Publisher: Institut za etnologiju i folkloristiku
Godina izdanja:Year of publication: 2006.
Dokumenti:Documents: Sadrzaj

Zbirka obuhvaća priloge u širokom rasponu od disciplinarno-teorijskih, metodoloških i epistemoloških promišljanja o problematici etnografskog i kulturno-antropološkog pristupa socijalizmu do studija koje se bave deskripcijom, interpretacijom ili simptomalnom analizom fenomena u pojedinim tipičnim sektorima “socijalističke stvarnosti” bivše federativne Jugoslavije iz ranog i kasnog razdoblja (pretežito u polju kulturne produkcije) ili pak pojedinim individualnim slučajevima (javne osobe poput Josipa Broza Tita ili pop-pjevača Johnnya Štulića, javni ili polujavni dokumenti metakulturnog i metapolitičkog karaktera poput tzv. “Bijele knjige”, oblici javne svijesti poput institucionalne memorizacije NOB-a, retoričke figure, slogani, reklame). 
Premda ova publikacija slijedi već dobro uočljiv trend diskurzivne “muzealizacije” socijalističkog načina života u njegovim reprezentativnim kulturnim oblicima, zbornik je po eksplicitnoj namjeri dviju urednica i po načinu rasporeda građe programatski: on želi teorijski i praktičko-istraživački pokrenuti jednu veliku temu, a to je upravo “etnografija socijalizma” s njezinim dodirnim točkama s kulturno-antropološkim i kulturno-studijskim pristupima modernim društvenim formacijama za razliku od etnografije tradicionalnih društava.                                      

Dr.sc. Borislav Mikulić (iz recenzije)

Cijena:Price: 120,00 kn
hr-HRen-US

Pretraživanje publikacija
Traži