Izdavaštvo
IZDAVAČKA DJELATNOST

Izdavačka djelatnost Instituta uključuje časopis Narodna umjetnost i biblioteku Nova etnografija. Časopis je počeo izlaziti 1962. godine kao godišnjak, a od 1995. godine (od broja 32/1) izlazi dva puta godišnje: prvi je broj na engleskom jeziku dok drugi izlazi na hrvatskom. Biblioteka Nova etnografija objavljuje knjige s područja etnologije, antropologije i folkloristike.

Publikacije

Ishodište » Biblioteka Nova Etnografija » Publikacija Details
  

Etnologija bliskoga: Poetika i politika suvremenih terenskih istraživanja

Autor:Author: Jasna Čapo Žmegač, Valentina Gulin Zrnić & Goran Pavel Šantek, ur.
Nakladnik:Publisher: Institut za etnologiju i folkloristiku - Naklada Jesenski i Turk
Godina izdanja:Year of publication: 2006.
Dokumenti:Documents: Sadrzaj

Doprinos znanstvenom razvoju ovoga zbornika leži u činjenici što istodobno demistificira istraživački posao kao samozatajan i koherentan rad te pokazuje slojevitost i isprepletenost teorije i prakse, koja se kod svakog autora može rasplesti u jedinstven pristup. To će svakako rezultirati živom polemikom stručne javnosti oko pojedinih pristupa, ali zar to nije cilj svakog urednika - napraviti životan i potentan zbornik koji nadahnjuje, ali i provocira. Od ovoga zbornika će višestruke koristi imati i studenti etnologije, ali i oni koji žele koristiti etnografski pristup istraživanjima, koji već u tijeku svoga studiranja moraju na "teren", ma što god to značilo. Ta se višestrukost ogleda u činjenici da je to prva takva knjiga na hrvatskom jeziku pisana od strane domaćih stručnjaka, da ih upoznaje s pojmovima i, što je još važnije, s mnogobrojnom literaturom koja upućuje na daljnje čitanje te ih senzibilizira na istraživanje suvremenosti i bliskosti. 

Dr. sc. Tea Škokić (iz recenzije)

RASPRODANO!

hr-HRen-US

Pretraživanje publikacija
Traži