Izdavaštvo
IZDAVAČKA DJELATNOST

Izdavačka djelatnost Instituta uključuje časopis Narodna umjetnost i biblioteku Nova etnografija. Časopis je počeo izlaziti 1962. godine kao godišnjak, a od 1995. godine (od broja 32/1) izlazi dva puta godišnje: prvi je broj na engleskom jeziku dok drugi izlazi na hrvatskom. Biblioteka Nova etnografija objavljuje knjige s područja etnologije, antropologije i folkloristike.

Publikacije

Ishodište » Biblioteka Nova Etnografija » Publikacija Details
  

Split i drugi: Kulturnoantropološki i kulturnostudijski prilozi

Autor:Author: Ines Prica & Tea Škokić, ur.
Nakladnik:Publisher: Institut za etnologiju i folkloristiku
Godina izdanja:Year of publication: 2007.
Dokumenti:Documents: Sadrzaj
Zbornik Split i drugi: kulturnoantropološki i kulturnostudijski prilozi vrijedno je znanstveno djelo koje u domaću humanistiku unosi nova interdisciplinarna križanja kulturalnih studija, kulturne antropologije i etnologije, te postkolonijalnih i etnomuzikoloških pristupa. 
Zahvaljujući širini tematskih uporišta i uočenih fenomena suvremene (te manjim dijelom povijesne) kulture Splita i njegovog zaleđa čije se značenje stalno stječe i mijenja, te epistemološkoj primjerenosti i profiliranosti analitičkog aparata – djelo je vrijedan doprinos drugoj i drukčijoj antropologiji Mediterana. Brojnošću nalaza, komentara i zanimljivih opservacija, ovo djelo potvrđuje i elaborira postavku sociologa Dražena Lalića da “se predstava identiteta u nas ponajviše zbiva između metropole i drugoga grada po veličini kao vrhunskih simbola ovdašnjeg sjevera i juga, našega kontinenta i priobalja, Srednje Europe i Mediterana”.
Dr. sc. Renata Jambrešić Kirin (iz recenzije)
Cijena:Price: 120,00 kn
hr-HRen-US

Pretraživanje publikacija
Traži