Izdavaštvo
IZDAVAČKA DJELATNOST

Izdavačka djelatnost Instituta uključuje časopis Narodna umjetnost i biblioteku Nova etnografija. Časopis je počeo izlaziti 1962. godine kao godišnjak, a od 1995. godine (od broja 32/1) izlazi dva puta godišnje: prvi je broj na engleskom jeziku dok drugi izlazi na hrvatskom. Biblioteka Nova etnografija objavljuje knjige s područja etnologije, antropologije i folkloristike.

Publikacije

Ishodište » Biblioteka Nova Etnografija » Publikacija Details
  

Specizam: Diskriminacija na osnovi vrste

Autor:Author: Joan Dunayer
Nakladnik:Publisher: Institut za etnologiju i folkloristiku - Dvostruka Duga Čakovec
Godina izdanja:Year of publication: 2009.
Dokumenti:Documents: SADRZAJ
Definirajući specizam kao "propust da se, s obzirom na pripadnost vrsti ili karakteristike tipične za neku vrstu, bilo kojem svjesnom biću prida jednak obir i poštovanje", Joan Dunayer oštro kritiira specizam i izvan i unutar pokreta za prava životinja. Ona propituje filozofiju, pravo i aktivizam kroz tri originalne kategorije: "starospecisti" ograničavaju prava na ljude; "novospecisti" se zalažu za prava relativno nekolicine ne-ljudi, ovih koji se čine najviše čovjekolikima; nespecisti se zalažu za temeljna prava, poput prava na život i slobodu, za sva svjesna bića. Jedinstveno egalitaran, Specizam ocrtava nespecističku misao, pravo i akciju.
Cijena:Price: 130,00 kn
hr-HRen-US

Pretraživanje publikacija
Traži