Izdavaštvo
IZDAVAČKA DJELATNOST

Izdavačka djelatnost Instituta uključuje časopis Narodna umjetnost i biblioteku Nova etnografija. Časopis je počeo izlaziti 1962. godine kao godišnjak, a od 1995. godine (od broja 32/1) izlazi dva puta godišnje: prvi je broj na engleskom jeziku dok drugi izlazi na hrvatskom. Biblioteka Nova etnografija objavljuje knjige s područja etnologije, antropologije i folkloristike.

Publikacije

Ishodište » Biblioteka Nova Etnografija » Publikacija Details
  

Kvartovska spika: Značenje grada i urbani lokalizmi u Novom Zagrebu

Autor:Author: Valentina Gulin Zrnić
Nakladnik:Publisher: Institut za etnologiju i folkloristiku - Naklada Jesenski i Turk
Godina izdanja:Year of publication: 2009.
Dokumenti:Documents: SADRZAJ
Naselja socijalističke izgradnje, moderni urbanizam, funkcionalne zone i stambene zajednice stvaraju nova iskustva življenja u našim gradovima druge polovice 20. stoljeća. U tom je razdoblju u Zagrebu, u južnom dijelu grada, izgrađeno desetak novih stambenih naselja. Osobne i obiteljske povijesti prepleću se s poviješću grada i temelj su ove kulturnoantropološke urbane studije. U njoj se propituju značenja upisana u grad jukstaponiranjem urbanističkih, socioloških i ideoloških diskursa kao i ona koja nastaju na temelju življenog iskustva.
Kako su se nova naselja uopće gradila? Zašto je južni Zagreb preimenovan u Novi Zagreb? Što se događa s naseljima tijekom vremena? Stvaraju li se lokalni urbani identiteti? To su samo neka od postavljenih pitanja u knjizi koja sažima dokumentaristički i etnografski pristup.
Cijena:Price: 150,00 kn
hr-HRen-US

Pretraživanje publikacija
Traži