Izdavaštvo
IZDAVAČKA DJELATNOST

Izdavačka djelatnost Instituta uključuje časopis Narodna umjetnost i biblioteku Nova etnografija. Časopis je počeo izlaziti 1962. godine kao godišnjak, a od 1995. godine (od broja 32/1) izlazi dva puta godišnje: prvi je broj na engleskom jeziku dok drugi izlazi na hrvatskom. Biblioteka Nova etnografija objavljuje knjige s područja etnologije, antropologije i folkloristike.

Publikacije

Ishodište » Biblioteka Nova Etnografija » Publikacija Details
  

Mitski zbornik

Autor:Author: Suzana Marjanić & Ines Prica, ur.
Nakladnik:Publisher: Institut za etnologiju i folkloristiku – Hrvatsko etnološko društvo – Scarabeus-naklada
Godina izdanja:Year of publication: 2010.
Dokumenti:Documents: Sadrzaj

Zbornik sadrži izlaganja sa znanstveno-stručnoga skupa Hrvatskoga etnološkog društva Stanje i tendencije mitoloških istraživanja danas, održanoga 2007. godine u Zagrebu, ali je obilno dopunjen radovima domaćih i inozemnih stručnjaka za posebna područja mitoloških istraživanja. Time postaje prvim djelom takve vrste u hrvatskoj etnologiji, folkloristici i kulturnoj antropologiji, pa je stoga i naslovljeno sintagmom ironijskoga formata.

Cijena:Price: 360,00 kn
hr-HRen-US

Pretraživanje publikacija
Traži