Izdavaštvo
IZDAVAČKA DJELATNOST

Izdavačka djelatnost Instituta uključuje časopis Narodna umjetnost i biblioteku Nova etnografija. Časopis je počeo izlaziti 1962. godine kao godišnjak, a od 1995. godine (od broja 32/1) izlazi dva puta godišnje: prvi je broj na engleskom jeziku dok drugi izlazi na hrvatskom. Biblioteka Nova etnografija objavljuje knjige s područja etnologije, antropologije i folkloristike.

Publikacije

Ishodište » Knjige » Publikacija Details
  

Folkloristička čitanka

Autor:Author: Marijana Hameršak & Suzana Marjanić, ur.
Nakladnik:Publisher: Institut za etnologiju i folkloristiku - AGM
Godina izdanja:Year of publication: 2010.
Dokumenti:Documents: SADRZAJ

Knjiga kroz tri cjeline donosi izbor članaka iz razgranate mreže folklorističkih pristupa i škola. Prva cjelina Folklor(istika), što je to? okuplja programatske analitičke tekstove u rasponu od njemačke mitološke škole do recentnih autorefleksivnih rasprava. Druga cjelina Folkloristika i drugi sastoji se od izbora preglednih radova o pojedinim folklorističkim pristupima ili o odnosu između folkloristike i drugih istraživačkih područja. Treća cjelina Folkloristika i mi sadrži pregledne, ali ujedno i problemske radove o putanjama, problemima i dosezima hrvatske folkloristike.


Cijena:Price: 220,00 kn
hr-HRen-US

Pretraživanje publikacija
Traži