Izdavaštvo
IZDAVAČKA DJELATNOST

Izdavačka djelatnost Instituta uključuje časopis Narodna umjetnost i biblioteku Nova etnografija. Časopis je počeo izlaziti 1962. godine kao godišnjak, a od 1995. godine (od broja 32/1) izlazi dva puta godišnje: prvi je broj na engleskom jeziku dok drugi izlazi na hrvatskom. Biblioteka Nova etnografija objavljuje knjige s područja etnologije, antropologije i folkloristike.

Publikacije

Ishodište » CD izdanja » Publikacija Details
  

O anđeli, najbrže tecite

Autor:Author: Jakša Primorac, ur.
Nakladnik:Publisher: Institut za etnologiju i folkloristiku
Godina izdanja:Year of publication: 2007.
Kompaktna ploča O anđeli, najbrže tecite s izborom božićnih pjesama i kolendi iz srednje Dalmacije sadrži arhivsku zvučnu građu koja je prikupljena tijekom triju desetljeća od strane više istraživača crkvenog pučkog pjevanja i pohranjena na različitim mjestima. Božićne pjesme i kolende prikupljene u Kaštelima, Poljicima i na otocima Hvaru i Braču po svom sadržaju čine prijelazni žanr između tradicijske svjetovne i duhovne glazbe, pa su stoga bile dijelom pohranjene u dokumentaciji Instituta za narodnu umjetnost, a dijelom u arhivu Staroslavenskog instituta.
hr-HRen-US

Pretraživanje publikacija
Traži