Izdavaštvo
IZDAVAČKA DJELATNOST

Izdavačka djelatnost Instituta uključuje časopis Narodna umjetnost i biblioteku Nova etnografija. Časopis je počeo izlaziti 1962. godine kao godišnjak, a od 1995. godine (od broja 32/1) izlazi dva puta godišnje: prvi je broj na engleskom jeziku dok drugi izlazi na hrvatskom. Biblioteka Nova etnografija objavljuje knjige s područja etnologije, antropologije i folkloristike.

Publikacije

Ishodište » CD izdanja » Publikacija Details
  

Glazbena baština nacionalnih manjina u Hrvatskoj

Autor:Author: Naila Ceribašić & Vido Bagur, ur.
Nakladnik:Publisher: Institut za etnologiju i folkloristiku
Godina izdanja:Year of publication: 2003.

Nacionalne manjine su zasad bile slabo prisutne u hrvatskoj javnoj praksi folklora. Jedan je od razloga tomu u određenju, statusu i razini organiziranosti manjina u određenom razdoblju, pa su se tim slijedom preferirale autohtone manjine nad novim manjinama i manjine koje su bile organizirane putem svojih kulturnih društava, a kad je riječ o konstitutivnim narodima bivše Jugoslavije, preferirale su se skupine iz matičnih republika, dakle nemanjinske skupine. I ovim nam izdanjem namjera nije otkrivati "skrivene" manjine, nego predstaviti glazbenu baštinu skupina i pojedinaca koji se samoidentificiraju kao pripadnici manjinskih nacionalnih zajednica i teže očuvanju svojih nacionalnih tradicija te su ujedno i dijelom mreže manjinskih organizacija u Hrvatskoj.

hr-HRen-US

Pretraživanje publikacija
Traži