Izdavaštvo
IZDAVAČKA DJELATNOST

Izdavačka djelatnost Instituta uključuje časopis Narodna umjetnost i biblioteku Nova etnografija. Časopis je počeo izlaziti 1962. godine kao godišnjak, a od 1995. godine (od broja 32/1) izlazi dva puta godišnje: prvi je broj na engleskom jeziku dok drugi izlazi na hrvatskom. Biblioteka Nova etnografija objavljuje knjige s područja etnologije, antropologije i folkloristike.

Publikacije

Ishodište » CD izdanja » Publikacija Details
  

Hrvatska tradicijska glazba: nizinska i središnja Hrvatska

Autor:Author: Naila Ceribašić & Joško Ćaleta, ur.
Nakladnik:Publisher: Institut za etnologiju i folkloristiku
Godina izdanja:Year of publication: 2000.
Zvučni su zapisi na ovim kompaktnim diskovima nastali u okviru širega projekta dokumentiranja suvremenog stanja hrvatske tradicijske kulture. Pozornost je bila usmjerena na stvaranje fonda tehnički vrsnih snimki starinskog, lokalno specifičnoga repertoara, koji još uvijek čini dio glazbene i plesne prakse lokalnih - mahom seoskih - zajednica u svim dijelovima Hrvatske. Glavni su nositelji takvih sadržaja folklorne skupine koje djeluju u okviru kulturno-umjetničkih društava. Odabrane su skupine i pojedinačni glazbenici koji nastoje očuvati i/ili vjerodostojno obnoviti starinski repertoar i stilove izvođenja tipične za svoju užu sredinu, koji se ističu glazbenotehničkom vrsnoćom svojih izvedbi, skupine i pojedinci koji njeguju, individualno i/ili grupno, specifičan odnos prema predlošcima iz prošlosti, te time donekle napuštaju uhodane okvire javnoga predstavljanja.
hr-HRen-US

Pretraživanje publikacija
Traži