Izdavaštvo
IZDAVAČKA DJELATNOST

Izdavačka djelatnost Instituta uključuje časopis Narodna umjetnost i biblioteku Nova etnografija. Časopis je počeo izlaziti 1962. godine kao godišnjak, a od 1995. godine (od broja 32/1) izlazi dva puta godišnje: prvi je broj na engleskom jeziku dok drugi izlazi na hrvatskom. Biblioteka Nova etnografija objavljuje knjige s područja etnologije, antropologije i folkloristike.

Publikacije

Ishodište » CD izdanja » Publikacija Details
  

Na dobro nam Božić dojde. Hrvatske tradicijske božićne pjesme

Autor:Author: Zorica Vitez, ur.
Nakladnik:Publisher: Institut za etnologiju i folkloristiku - Cantus
Godina izdanja:Year of publication: 2002.
Kompaktni disk Na dobro nam Božić dojde pokušat će ponuditi nešto drukčiji zvuk Božića. Nije nam pritom namjera dati jednoznačan odgovor na pitanje o hrvatskim božićnim pjesmama. Štoviše, heterogenost građe predstavljene ovim izdanjem trebala bi pokazati kako jednoznačan odgovor na to pitanje ne postoji. "Tvorbeno je obilježje folklora i narodne kulture baš to da se simboli i motivi, rituali i ceremonijalna ponašanja, osobito usmenoknjiževni umotvori nikad ne ponavljaju poput vjernoga otiska: u svakoj lokalnoj, pa čak i obiteljskoj izvedbi izražava se posebnost sredine, vremena i dodira sa susjednim kulturama te interakcija različitih socijalnih slojeva" (Rihtman-Auguštin 1995:18). Upravo nepostojanje tog vjernog otiska omogućilo nam je da iz obilja lokalnih glazbenih praksi odaberemo one kojima će kroz samo jedan segment glazbovanja, onaj vezan uz ciklus božićnih običaja, do izražaja doći iznimna raznolikost glazbenog repertoara i stilova izvođenja tradicijske glazbe.
hr-HRen-US

Pretraživanje publikacija
Traži