Knjižnica

Knjižnica


Voditeljica knjižnice: Anamarija Starčević-Štambuk
Stručna suradnica: Zrinka Radašević

Kontakt:
e-mail: biblioteka@ief.hr
tel: +385 1 4596-702
      +385 1 4596-703

Knjižnica je za vanjske korisnike otvorena radnim danom (osim utorka) od 9 do 15 sati.
Rješenje Ministarstva kulture - dokumentacija i knjižnica IEF-a kulturno dobro 2014.

Knjižnica Instituta specijalizirana je za područje etnologije i folkloristike, slavistike, kulturne i socijalne antropologije. Knjižnica obuhvaća važna i rijetka domaća i strana izdanja te je po dragocjenosti fonda jedinstvena u Hrvatskoj. Raspolaže tradicionalnim katalozima (abecednim, stručnim i mjesnim katalogom) te tematskim katalozima i specijaliziranim kartotekama, (npr. Kartoteka tiskanih zbirki narodnih pjesama, pripovjedaka, poslovica i popijevaka). Uz bibliotečnu, dokumentacijsku i informacijsku djelatnost knjižnica je uključena i u izdavačku djelatnost klasifikacijom članaka za časopis Narodna umjetnost, te u informatičku djelatnost radom na razvoju baza podataka. Posudba publikacija omogućuje se samo suradnicima Instituta, a korištenje literature i pregledavanje baze podataka u čitaoničkom dijelu knjižnice omogućuje se svim vanjskim korisnicima.
Baze podataka
hr-HRen-US

Knjižnica