Kontakt Adresar

Adresar

  
ImeName TEL E-MAIL

dr. sc. Bagarić, Petar

poslijedoktorand

01/4596-736 peroba@ief.hr

Bajuk, Lidija

asistentica

01/4596-714 lidija@ief.hr

Beader, Vesna

stručna suradnica u Izdavaštvu

01/4596-743 vesna@ief.hr

dr. sc. Belaj, Melanija

znanstvena suradnica

01/4596-729 melanija@ief.hr

dr. sc. Biti, Ozren

znanstveni suradnik

01/4596-746 ozren@ief.hr

dr. sc. Blagaić, Marina

poslijedoktorandica

01/4596-726 marina@ief.hr

dr. sc. Ceribašić, Naila

znanstvena savjetnica

01/4596-733 naila@ief.hr

dr. sc. Čapo Žmegač, Jasna

znanstvena savjetnica

01/4596-720 capo@ief.hr

dr. sc. Ćaleta, Joško

znanstveni suradnik

01/4596-732 josko@ief.hr

dr. sc. Delić, Simona

viša znanstvena suradnica

01/4596-747 simona@ief.hr

dipl. inž. Dragišić, Božidar

stručni suradnik za informatiku

01/4596-744 bdragisic@ief.hr

dr. sc. Đurin, Sanja

poslijedoktorandica

01/4596-722 sdurin@ief.hr

dr. sc. Endstrasser, Vilko

stručni suradnik

01/4596-719 vilko@ief.hr

dr. sc. Gulin Zrnić, Valentina

viša znanstvena suradnica

01/4596-721 gulin@ief.hr

dr. sc. Hameršak, Marijana

znanstvena suradnica

01/4596-737 marham@ief.hr

dr. sc. Ivanišević, Jelena

poslijedoktorandica

01/4596-712 ivanisevic@ief.hr

dr. sc. Jambrešić Kirin, Renata

znanstvena savjetnica

01/4596-718 renata@ief.hr

Jerkić, Mirko

financije i računovodstvo

01/4596-740 mirko@ief.hr

dr. sc. Katarinčić, Ivana

znanstvena suradnica

01/4596-727 ivana@ief.hr

Koržinek Hadžić, Ivana

voditeljica odjela za pravne, kadrovske, financijsko-računovodstvene i opće poslove

01/4596-745 korzinek@ief.hr
Stranica 1 od 3Prva   Prethodna   [1]  2  3  Sljedeća   Posljednja   
hr-HRen-US

Pretraživanje adresara

Traži