hr-HRen-US

Novosti

26.09.2012.

PREDAVANJE DR. NATKE BADURINE - ŽANR, POVIJEST ROD: Refleksi sublimnog u hrvatskoj povijesnoj tragediji 19. stoljeća

Petak 28.rujna 2012. u 11 sati. Knjižnica Instituta za etnologiju i folkloristiku, Šubićeva 42, V. katU predavanju će se predstaviti istraživanje devetnaestostoljetnih hrvatskih historijskih tragedija i njihove uloge u proizvodnji znanja o rodnim razlikama u tadašnjem hrvatskom građanskom društvu. Estetički i antropološki pojam sublimnog pokazuje se kao ključan u razumijevanju položaja tragedije u hijerarhiji književnih vrsta, osobito s obzirom na desublimacijski kontekst druge polovice stoljeća (H. White); on se zatim pokazuje kao važan za opis tragičnog viđenja "prisvojene" nacionalne prošlosti (V. Biti), odnosno "diskursa rata" (M. Foucault), te konačno, pojam sublimnog kao osjećaja svojstvenog usamljenom muškom duhu neophodan je za razmišljanje o (ne)mogućem ženskom prostoru unutar tragičnog svijeta. Je li tragedija kao subliman žanr neoboriva patrijarhalna utvrda? Jesu li sve povijesne tragedije 19. stoljeća utemeljene u ideologiji krvi i tla? Može li se sublimno izjednačiti s desničarskom kulturom? Predavanje će ponuditi opis žanra i njegove uloge u društvu, ali i ilustrirati uspjelu potragu za ženskim autorstvom i desublimirajućim diskursom u tom čvrsto sagrađenom svijetu tragične nacionalne povijesti.


Natka Badurina zaposlena je na Odsjeku za strane jezike i književnosti Sveučilišta u Udinama. Područja njezinog interesa su hrvatska književnost devetnaestog i dvadesetog stoljeća iz komparatističkog i literarnoantropološkog kuta tumačenja; feministička i postkolonijalna teorija, te pitanja testimonijalnog diskursa. Godine 2009. objavila je knjigu Nezakonite kćeri Ilirije (Zagreb, Centar za ženske studije).