hr-HRen-US

Novosti

21.02.2013.

POZIV NA DOMAĆI ZNANSTVENI SKUP S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM Koliko mentaliteta? Između znanstvenog koncepta i kulturnog konstrukta

Koliko mentaliteta? 

Između znanstvenog koncepta i kulturnog konstrukta


Institut za etnologiju i folkloristiku, Šubićeva 42, Zagreb, 29. i 30. studenoga 2013.

Organizacijski odbor skupa: Suzana Marjanić, Ines Prica, Tea Škokić

Općenito nesigurnog statusa u antropološkom diskursu, koncept mentaliteta je u domaćoj i regionalnoj znanosti gotovo tabuiziran od sredine prošloga stoljeća. Zbog toga, između ostalog, i kapitalna djela poput Dvornikovićeve Karakterologije Jugoslavena (1939) ili socioloških rasprava Ive Pilara i Dinka Tomašića ostaju neprepoznata ili nedovoljno kritički obrađena. Devedesetih se pak godina, zajedno s mnogim drugim uvidima zapadne antropologije, lokalne mentalitetne teorije revitaliziraju u nerijetko upitnim tezama o uzrocima rata u Jugoslaviji. Kroz neksus "balkanskog etničkog sukoba" odonda se, uglavnom prikriveni u politički korektne termine, učestalo reproduciraju stereotipovi ruralno-urbanih karaktera, regionalnih i etničkih mentaliteta, povučeni do granica grandioznih balkanističkih metafora barbarogenija i homo balcanicusa. Znatnije zainteresirana za socijalne posljedice ekonomske tranzicije, znanstvena analitika s kraja stoljeća obilato će pak posegnuti u zalihost pojma "socijalistički mentalitet", i to u bogatom rasponu interpretacija socijalnih devijacija – od "grijeha struktura" i kontinuiteta pokvarenih političkih elita do sklonosti korupciji, klijentelizmu, lijenosti i konzumerizmu kao nekog ukorijenjenog društvenog karaktera.

Na taj nas način tema mentaliteta upućuje širokom području znanstvenopovijesnog, sociološkog, kulturnoantropološkog i književnoantropološkog sadržaja, gdje su, kada je riječ o ovom posljednjem, korisna i iščitavanja avangardno-manifestnih konstrukcija Novoga čovjeka ali i drugih "taloga mentaliteta" (poput primjerice Krležinih instrukcija o mentalitetu krčme, servilnom mentalitetu zlatne sredine, ratničkom mentalitetu, mentalitetu birokratske hijerarhijske svijesti, mentalitetu vladajućega cinizma, balkanskom mentalitetu itd.).

U teorijskom i analitičkom smislu iznimno vrijedno će biti propitati i vezu prominentnih, ali danas već redundantnih istraživanja identiteta s obzirom na ovaj zataškani "mentalitetni" sadržaj te se revizijom dekonstrukcijskih teza o mentalitetima uputiti uspješnijem razotkrivanju raznovrsnih mehanizama globalizirajućeg nasilja (ekonomskog, nacionalnog, seksualnog, vjerskog, demokratskog itd.).

Skup će se održati na hrvatskom jeziku, odnosno jezicima sudionika/ica. Predviđeno je trajanje pojedinačnih izlaganja u trajanju do 20 minuta.

Prijave s naslovom izlaganja i sažetkom (do 300 riječi), molimo, šaljite na elektronsku adresu ines@ief.hr do 1. travnja ove godine.