hr-HRen-US

Novosti

11.11.2014.

Međunarodni znanstveni skup Usmena predaja: folkloristički aspekti i interdisciplinarna vizura, Zagreb, 13.-14. studenog 2014.

Institut za etnologiju i folkloristiku

Vas poziva 13. – 14. studenog 2014. na međunarodni znanstveni skup

Usmena predaja: folkloristički aspekti i interdisciplinarna vizura

Predaja je iznimno aktualna kraća prozna vrsta, koja izrasta iz povijesnih kronika i stare literature, ali ponajviše iz usmenih svjedočanstava, obreda, vjerovanja, nerijetko s jako iskazanim osjećajem zbiljnosti opisanoga događaja s motrišta aktera-kazivača. Ona je istodobno i dokument pučkoga poimanja svijeta i usko povezana s društvom, društvenim normama i vrijednostima zajednice. Ima naglašene elemente neobičnog, fantastičnog i u likovima i u događajima te se njezina interpretacija i u domaćoj i svjetskoj znanosti kretala uvijek između mitološkog značaja i vrednovanja te prosuđivanja vjerodostojnosti povijesnoga diskursa. Smatrana i  fluidnom i nestabilnom pripovjedačkom vrstom, postavlja i ostavlja struci brojna do danas neriješena teorijska, semantička i šira epistemološka pitanja.

Stoga priređujemo međunarodni znanstveni skup, gdje će znanstvenici iz Hrvatske, Austrije, Bosne i Hercegovine, Mađarske, Makedonije, Poljske, Slovenije, Srbije, koji se niz godina sustavno bave istraživanjima predaja, u aktivnom dijalogu, iz različitih znanstvenih perspektiva i raznovrsnih metodologija razmotriti, raspraviti i prokomentirati neke od naznačenih točaka kako bismo zajedno pridonijeli vidljivosti i razvoju struke:

–  neriješena pitanja jednoznačnog imenovanja,

– pripovjedački/narativni oblici u kojima se ostvarivala nekoć, a i danas (memorat, fabulat, kronikat),

– stilske oznake: nestabilnost oblika i sadržaja, tradiranja, sažimanja, upitna estetska  funkcija,

– odnos prema ostalim žanrovima (bajci, legendi, šaljivoj priči, vicu, traču, glasinama, osobnim pričama, biografiji, autobiografiji, pripovjednim pjesmama),

– čvrste tekstovne veze i fikcijska razgraničenja s običajima/obredima i vjerovanjima,

– remitologizacija danas, popularnost i poraba mitskih predaja,

– mediji kao izvori i posredovatelji žanra,

– suvremene (tzv. urbane) predaje – aktualizirana reinterpretacija klasičnih tekstova ili novi žanr,

– terenska istraživanja danas.

Pozivamo Vas da sudjelujete na našem skupu jer smatramo da je iznimno važno da se bitna pitanja struke rješavaju i izravnim dijalogom.

Skup će se održati u Institutu za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu, Šubićeva 42 od 13. do 14. studenog 2014. Predviđeno trajanje pojedinačnih izlaganja je 15 minuta, a rasprava nakon svake sesije 45.

Molimo da prijave i kratak sažetak (do 300 riječi) pošaljete  do 15. lipnja 2014. na adresu marks@ief.hr  U prijavi mora biti navedeno ime i prezime autora te institucija iz koje dolazi.

Veselimo se zajedničkom radu.

Organizacijski odbor skupa:

Ljiljana Marks

Evelina Rudan

Suzana Marjanić

Renata Jambrešić Kirin

Jelena Marković

PROGRAM SKUPA