O Institutu Djelatnost

Djelatnost


Institut za etnologiju i folkloristiku (IEF) je osnovan za provedbu programa znanstvenih istraživanja kao javna služba u znanstvenoj djelatnosti čija je zadaća ostvarivati znanstvene programe od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku i uspostaviti znanstvenu infrastrukturu za sustav znanosti i visokog obrazovanja.

Osnovna djelatnost Instituta je znanstvenoistraživačka djelatnost u području humanističkih znanosti, polju etnologije i antropologije, grani etnologije, antropologije i folkloristike pa je danas jedinstveno središte etnoloških, folklorističkih, etnomuzikoloških i srodnih znanstvenih istraživanja u Republici Hrvatskoj, s težištem na interdisciplinarnim i transdisciplinarnim kritičkim istraživanjima kulture. Znanstvenoistraživačka djelatnost obuhvaća niz aktivnosti poput studijskog rada, terenskih istraživanja, objavljivanja i primjene znanstvenih i stručnih rezultata, organizacije znanstvenostručnih skupova i tribina. Znanstvena djelatnost, nadalje, obuhvaća održavanje nastave na domaćim i stranim sveučilištima na svim visokoobrazovnim razinama te suradnju s brojnim znanstvenim i kulturnim ustanovama, gospodarstvom, civilnim sektorom, nevladinim udrugama i sl., kao i popularizaciju znanosti.

Važan dio djelovanja IEF-a, odnosi se na izdavanje dvaju brojeva časopisa Narodna umjetnost godišnje (na hrvatskom i engleskom jeziku) te pripremu i tisak monografija i zbornika unutar Biblioteke Nova etnografija.