O Institutu Javna nabava

Javna nabava


Izjava o nepostojanju sukoba interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi

Sukladno članku 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – Odluka USRH) objavljujemo da nema gospodarskih subjekata s kojima Institut za etnologiju i folkloristiku, kao javni naručitelj, ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članka 13. Zakona o javnoj nabavi.

Odluka o provedbi postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti
Registar ugovora o javnoj nabavi

Planovi nabave

Plan nabave za 2011. godinu
Plan nabave za 2012. godinu
Plan nabave za 2013. godinu
Plan nabave za 2014. godinu
Rebalans Plana nabave za 2014. godinu
Plan nabave za 2015. godinu
Plan nabave za 2016. godinu
Plan nabave za 2017. godinu
Plan nabave za 2018. godinu


Bagatelna nabava

 

Trenutno nemamo otvorenih postupaka javne nabave.