O Institutu Strategija

Strategija


Strateški plan 2010. - 2015. dokument spremnosti IEF-a na nove izazove postavljene pred socijalizaciju humanističkoga znanja, ali uz uvjet ozbiljne problematizacije kontroverznih zahtjeva njegove materijalne reprodukcije. Radi se o dinamičkom putokazu za održanje znanstvene izvrsnosti u ozračju kolegijalnosti, socijalno osjetljive i poticajne radne okoline kao neupitnog minimuma funkcioniranja u ma koliko nesklonim vanjskim okolnostima.

Aneks strateškom planu 2010. - 2015.

Akcijski plan 2014.-2019.

Izvještaj o realizaciji Akcijskog plana za razdoblje lipanj 2014. - listopad 2016.