O Institutu Ustroj Instituta

Ustroj Instituta

 

RAVNATELJICA: dr. sc. Ines Prica

POMOĆNICA RAVNATELJICEdr. sc. Tea Škokić 

ZNANSTVENICI I SURADNICI INSTITUTA 

KNJIŽNICA 

DOKUMENTACIJA 

IZDAVAŠTVO

ODJEL ZA PRAVNE, KADROVSKE,  FINANCIJSKO - RAČUNOVODSTVENE I OPĆE POSLOVE

VODITELJICA ODJELA: Ivana Koržinek Hadžić

01/4596-745

korzinek@ief.hr

VODITELJ  ODSJEKA ZA FINANCIJSKO - RAČUNOVODSTVENE  POSLOVE: Mirko Jerkić

01/4596-740

mirko@ief.hr

VODITELJICA ODSJEKA ZA ADMINISTRATIVNE I OPĆE POSLOVE: Sanja Lesić

01/4596-700

lesic@ief.hr

SPREMAČICA: Jelena Novaković

01/4596-700

novakovic@ief.hr