O Institutu

 

Institut za etnologiju i folkloristiku jedinstveno je središte folklorističkih, etnoloških, etnomuzikoloških i srodnih znanstvenih istraživanja u Republici Hrvatskoj, pri čemu je težište na interdisciplinarnim i transdisciplinarnim kritičkim istraživanjima kulture.


Suradnici Instituta - stručnjaci raznih disciplina poput etnologije, kulturne antropologije, folkloristike, teorije književnosti, teatrologije, povijesti, sociologije, lingvistike, muzikologije, koreologije, povijesti umjetnosti - istražuju suvremene i povijesne kulturne pojave i procese. Institut ima bogatu biblioteku i dokumentaciju koja sadrži brojne zbirke rukopisa, audio i video snimaka, fotografija i filmova. Institut je također izdavač biblioteke Nova etnografija te znanstvenog časopisa Narodna umjetnost. Ravnateljica Instituta je dr. sc. Ines Prica, predsjednica znanstvenog vijeća dr. sc. Iva Niemčić, a tajnica Instituta Sanja Lesić.


OPĆI PODACI:
Institut za etnologiju i folkloristiku
Šubićeva 42
10000 Zagreb
Matični broj: 03724042
OIB: 37781872772
žiro račun - IBAN: HR05 2360000 1102375404 ZAGREBAČKA BANKA