Publications

Publishing activity of the Institute includes the journal Narodna umjetnost and the book series Nova etnografija. The journal started as an annual in 1962 and, since 1995, with the number 32/1, has been published twice a year; the first number in the year is in English and the second in Croatian. The series Nova etnografija publishes books in the area of ethnology, anthropology and folklore studies.

Publications

Ishodište » Biblioteka Nova Etnografija » Publikacija Details
  

Lica društva, likovi države

Autor:Author: Reana Senjković
Nakladnik:Publisher: Institut za etnologiju i folkloristiku
Godina izdanja:Year of publication: 2002.
Dokumenti:Documents: SADRZAJ

Na primjeru hrvatskog društva autorica je uvjerljivo i bogato dokumentirano pokazala kako simboli potiču društvenu akciju i namiču sredstva s pomoću kojih ljudi osmišljavaju politički proces, koji im se velikim dijelom predstavlja u simboličnoj formi.
Posebnu oštrinu promatranim fenomenima i autoričinim interpretacijama daje kontinuirano odmjeravanje - sinkronijsko i dijakronijsko - hrvatske građe s građom iz drugih društava i tipova vladavine, kako totalitarnih i / ili autoritarnih, tako i demokratskih i pluralnih. Time je svaki ikonografski element, politički simbol ili primjer interakcije medija i društva stavljen u široku povijesnu perspektivu i nenametljivo a dinamično osvijetljen iz novih aspekata, u ukupnosti svoje geneze i kontekstualne relativizacije, te u višestrukosti svoje uloge u vrijednosnonormativnom sastavu ovoga ili onoga društva.

RASPRODANO!

hr-HRen-US

Search Publications
Traži