Publications

Publishing activity of the Institute includes the journal Narodna umjetnost and the book series Nova etnografija. The journal started as an annual in 1962 and, since 1995, with the number 32/1, has been published twice a year; the first number in the year is in English and the second in Croatian. The series Nova etnografija publishes books in the area of ethnology, anthropology and folklore studies.

Publications

Ishodište » Biblioteka Nova Etnografija » Publikacija Details
  

Pod zemljom: Antropologija rudarenja na Labinštini u XX. stoljeću

Autor:Author: Andrea Matošević
Nakladnik:Publisher: Institut za etnologiju i folkloristiku - Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Godina izdanja:Year of publication: 2011.
Dokumenti:Documents: SADRZAJ

Kroz vizuru recentnih teorijsko-metodoloških pristupa o industrijskoj prošlosti i kulturi - u Europi već etablirane discipline znane kao «antropologija industrije» - analizirala se čitava paleta tradicije i običaja, specifična signalizacija i materijali, suživot čovjeka i podzemnoga životinjskog svijeta, «osluškivanje» stijena i voda i sl., tj. analizirala se kultura podzemnoga poziva i njegov eho u načinu života rudara iznad zemlje, dakle sveukupni  identitet rudarske zajednice. Uže područje istraživanja autor je smjestio u domenu istraživanja identiteta, s naglaskom na profesionalnom identitetu, temeljenom na odnosu među radnicima, specifičnoj radnoj etici, prilagodbi na radni okoliš te procesu identifikacije kroz kreiranje posebnoga osjećaja zajedništva, a u opoziciji spram dvaju uvijek nezahvalnih i neblagonaklonih gospodara: uprave rudnika (koje su se mijenjale kao što su se na istraživanom području mijenjale države, granice i ideologije) s jedne strane te prirode s druge strane.

dr. sc. Jadranka Grbić Jakopović 


U rijetkom, ako ne i pionirskom djelu hrvatske etnologije/kulturne antropologije koje se cjelovito bavi radničkom kulturom XX stoljeća, autor podastire dokumentarnu povijest rudarenja na Labinštini te, što je posebno dragocjeno, uvid u kulturu rudara u njezinim svakodnevnim, radno-obiteljskim, ali i ritualno-mitologijskim aspektima. Obilježeno čvrstim, hrabrim, akribičnim znanstvenim stilom, referirano unutar relevantne i recentne bibliografije, ovo je djelo od velike važnosti kako za regionalnu povijest i kulturu sjećanja tako i za hrvatsku etnologiju u cjelini, gdje zauzima seminalni status u promicanju antropologije radništva i industrijske kulture, ali i primjer istinski interdisciplinarnog pristupa specifičnom povijesnom fenomenu rudarenja na Labinštini, u svim njegovim socijalnim i simboličkim dimenzijama.

dr.sc. Ines Prica

Cijena:Price: 90,00 kn
hr-HRen-US

Search Publications
Traži