Publications

Publishing activity of the Institute includes the journal Narodna umjetnost and the book series Nova etnografija. The journal started as an annual in 1962 and, since 1995, with the number 32/1, has been published twice a year; the first number in the year is in English and the second in Croatian. The series Nova etnografija publishes books in the area of ethnology, anthropology and folklore studies.

Publications

Ishodište » Biblioteka Nova Etnografija » Publikacija Details
  

Horror-porno-ennui

Autor:Author: Ines Prica & Tea Škokić, ur.
Nakladnik:Publisher: Institut za etnologiju i folkloristiku
Godina izdanja:Year of publication: 2011.
Dokumenti:Documents: SADRZAJ

Neobično važan izborom svoga predmeta, kao i načinom osvrtanja na postsocijalističku/tranzicijsku svakodnevicu, ovaj zbornik  upečatljivo svjedoči procesu emancipacije u kojoj se tranzicijska svakodnevica društava regije ne uzima kao apodiktična mjera progresa, već se na istu osvrće, možda naoko oporim, „mjerenjem“ onih procesa i kulturnih praksi koje uznemiravaju. Antropološki, etnografski i kulturološki osvrti otvaraju prostor konceptualizaciji „antropologije nemira i (uz)nemirenosti“ kojom se raspliće anksiozna politička, kulturna, ekonomska i društvena zbilja. Zbornik radova Horror, porno, ennui: kulturne prakse postsocijalizma ne nudi samo konstataciju društvenog stanja – kao stanja uznemirenosti – već se i sam suprotstavlja mirenju s ulogom bilježenja, čime se promeće u tekstualnog društvenog aktera kojeg osluškujemo u pokušaju razumijevanja svijeta kojeg činimo, odnosno društava i zajednica u kojima živimo. (dr. sc. Sanja Potkonjak)


Radove odlikuje specifičan stil pisanja koji dijelom proizlazi iz teme tih radova, pa ovako okupljeni u zborničku cjelinu doista mogu biti okarakterizirani kao "post-socijalističko antropološko pismo". Ono, uz etnografski detalj uključuje i dramatiku, ponegdje čak naboj kriminalističkih romana ili lagodnost humorističkih. Radovi sadrže elemente esejističkog i publicističkog pisma, ali su opet iznimno teorijski utemeljeni - možda je riječ o još jednom hibridu, ovaj puta stilske naravi, koje je iznjedrilo tranzicijsko razdoblje. To je pisanje s iskustvom iz središta "zbivanja" (sudioništva u življenom), ali i iz pozicije discipline s "periferije" (u odnosu na dominantne, zapadne antropologije), što je danas upravo transformirajuća pozicija svih centara moći - i političkih i disciplinarnih. (dr.sc. Valentina Gulin Zrnić)
Cijena:Price: 150,00 kn
hr-HRen-US

Search Publications
Traži