Publications

Publishing activity of the Institute includes the journal Narodna umjetnost and the book series Nova etnografija. The journal started as an annual in 1962 and, since 1995, with the number 32/1, has been published twice a year; the first number in the year is in English and the second in Croatian. The series Nova etnografija publishes books in the area of ethnology, anthropology and folklore studies.

Publications

Ishodište » Biblioteka Nova Etnografija » Publikacija Details
  

Između roda i naroda: Etnološke i folklorističke studije

Autor:Author: Renata Jambrešić Kirin & Tea Škokić, ur.
Nakladnik:Publisher: Institut za etnologiju i folkloristiku/Centar za ženske studije
Godina izdanja:Year of publication: 2004.
Dokumenti:Documents: SADRZAJ
Zbornik Između roda i naroda okuplja dvadeset tekstova domaćih autora i autorica nastalih od 1996. godine do danas. Do sada su objavljivani u raznim domaćim i inozemnim etnološkim i neetnološkim časopisima i zbornicima ili kao dijelovi knjiga i obimnijih znanstvenih radova. Teško im je pripisati spolno ili teorijsko zajedništvo, ono što ih povezuje je autorski odabir rodne problematike koja se na kreativan i produktivan način reflektira kroz odabrani metodološki prosede. Riječ je o razumijevanju predodžbi o rodu u tradicijskoj, ali i pučkoj i suvremenoj popularnoj kulturi koje posebice dolaze do izražaja kada se osvijesti ulog svih sudionika (uključujući i znanstvenike) u tvorbi stereotipnih prikaza i tumačenja rodnih uloga, rodnih simbola i rodnih metafora u sociopolitičkom diskurzu.
Cijena:Price: 120,00 kn
hr-HRen-US

Search Publications
Traži