Publications

Publishing activity of the Institute includes the journal Narodna umjetnost and the book series Nova etnografija. The journal started as an annual in 1962 and, since 1995, with the number 32/1, has been published twice a year; the first number in the year is in English and the second in Croatian. The series Nova etnografija publishes books in the area of ethnology, anthropology and folklore studies.

Publications

Ishodište » Knjige » Publikacija Details
  

Zagrebačka blagdanska ozračja

Autor:Author: Aleksandra Muraj
Nakladnik:Publisher: Institut za etnologiju i folkloristiku - AGM - Muzej grada Zagreba
Godina izdanja:Year of publication: 2013.
Dokumenti:Documents: Sadrzaj

U knjizi je razmotren jedan od aspekata uobičajenog života stanovnika nekadašnjeg Zagreba: običaji uz pojedine blagdane kao i neke od praksi  provođenja slobodnog vremena. Premda je vremensko težište na opisu pojava iz prva dva desetljeća 20. st. (1900-1920),  gdjegod je to bilo moguće, osvrnulo se  i na  zbivanja u prethodnim razdobljima, čime se moglo ustanoviti koje su od suvremenih blagdanskih pojava nastavak višestoljetnih tradicija, a koje su stvorene i prakticirane u novom dobu.
U uvodnome dijelu knjige čitatelji se upoznaju s višestrukim značenjem pojma blagdana,  zatim se ukratko predstavlja način života tadašnjih Zagrepčana s posebnim osvrtom na stanovanje, odijevanje i provođenje slobodnog vremena.  Opis slavljenja blagdana razvrstan je u deset tema redoslijedom tijeka kalendarske godine, i to većinom u izmjeničnom ritmu svjetovnih i crkvenih svetkovina  (Poklade, Uskrs, Prvi svibnja, Tijelovo, Dječji dan i Dječji blagdan, Hodočašća i proštenja, Veliki godišnji sajmovi,  Svi sveti i Dušni dan, Nikolinje te Božić, Nova Godina i Sv. tri kralja). K tomu slijedi poglavlje o (plesnim) zabavama, osobito omiljenim oblikom razonode svih društvenih skupina. U opreci spram redovitih, svakogodišnjih blagdana, u slavlju kojih je sudjelovala šira zajednica, u posljednjem su poglavlju razmotrene prigode kojima su se obilježavali i slavili neki prijelomni događaji u životu pojedin(a)ca.
Uvidom u svakidašnjicu i razne oblike društvenosti socijalno heterogenog stanovništva grada knjiga je osebujni doprinos (kulturnoj) povijesti Zagreba. 

 
 
... istražene su i obrađene javne svetkovine u kojima je sudjelovala većina predstavnika različitih društvenih slojeva. Gdjegod je to bilo moguće autorica se osvrnula i na zbivanja u prethodnim razdobljima kako bi upozorila na više stoljetnu tradiciju u obilježavanju pojedinih događaja. Pritom je upozorila na slavljenje blagdana u širem europskom kontekstu.

Nada Premerl, prof.

Budući da u domaćoj znanstvenoj produkciji gotovo i nema djela koja se bave urbanom etnografijom minulih razdoblja, ovom studiozno napisanom knjigom ta bi se praznina počela ispunjavati. Sveobuhvatni prikaz jednog od aspekata u životu heterogenog stanovništva grada nesporni je dprinos razumijevanju gradske svakidašnjice, a ujedno i prilog (kulturnoj) povijesti Zagreba.

Dr. sc. Zorica Vitez

Cijena:Price: 198,00 kn
hr-HRen-US

Search Publications
Traži