Publications

Publishing activity of the Institute includes the journal Narodna umjetnost and the book series Nova etnografija. The journal started as an annual in 1962 and, since 1995, with the number 32/1, has been published twice a year; the first number in the year is in English and the second in Croatian. The series Nova etnografija publishes books in the area of ethnology, anthropology and folklore studies.

Publications

Ishodište » Biblioteka Nova Etnografija » Publikacija Details
  

Kronotop hrvatskoga performansa: od Travelera do danas

Autor:Author: Suzana Marjanić
Nakladnik:Publisher: Institut za etnologiju i folkloristiku - Udruga Bijeli val - Školska knjiga
Godina izdanja:Year of publication: 2014.
Dokumenti:Documents: Sadrzaj


Knjiga Kronotop hrvatskoga performansa: od Travelera do danas Suzane Marjanić prvo je cjelovito djelo o povijesti hrvatskoga performansa, u povijesnom kontinuitetu od dvadesetih godina prošloga stoljeća (dadaističkih akcija grupe Traveleri, zenitističkih akcija Marijana Mikca, Dadaističke matineje u Osijeku) do 2010. godine,  smrti rodonačelnika ovoga izvedbenog žanra u Hrvatskoj, Tomislava Gotovca, odnosno kako autorica dobrohotnim cinizmom sama navodi –   s ponekom referencom na događanja i ekonomski predapokaliptične 2011. godine, prema predviđanjima futurologa Geralda Celentea. Sustavno godinama i izravno prateći performersku i akcionističku scenu Zagreba, Rijeke, Istre (Labin, Pula), Splita, Dubrovnika, Osijeka i Varaždina, Suzana Marjanić je zasigurno najpozvaniji domaći stručnjak/autorica za ovakav tip sinteze, koja objedinjuje teorijska razmatranja o performansu kao izvedbenom žanru, kronologiju hrvatskih performansa, te razgovore s 148 umjetnika i umjetnica performansa, što ih je  vodila i objavljivala od 2001. godine u dvotjedniku Zarez. Knjiga je koncipirana unutar  15 poglavlja, od kojih prvo propituje izvedbu tijela u performansu, fenomene teatralizacije performansa i performativnog kazališta; drugo je posvećeno počecima hrvatskog performansa, dok sljedeća poglavlja iscrpno izlažu različite urbane scene hrvatskog suvremenog performansa. Pionirska, cjelovita, dokumentarna i autorski obilježena knjiga Suzane Marjanić Kronotop hrvatskoga performansa: od Travelera do danas iznimno je vrijedno djelo, ujedno i prva povijest hrvatskoga performansa.

Ines Prica 
 

Materijal skupljen u ovoj knjizi rezultat je višegodišnjeg praćenja scene i zbivanja, ali i inventivnih i dubokih teorijskih uvida.  Nećemo pretjerati ukoliko ustvrdimo da je knjiga Suzana Marjanić svojevrstan podvig- dugogodišnje praćenje, kako prakse performansa tako i teorijske misli koja prati taj umjetnički oblik, a izuzetno je značajna iz više razloga, koji su razvidni iz svega navedenog. Objavljivanje je dobrodošlo, jer će ova knjiga biti dragocjena, dobro došlo na mnogim područjima, prvenstveno kao znanstvena knjiga, ali i kao sveučilišni udžbenik onima koji se bave umjetnošću, kako likovnom tako i dramskom. Držim da je knjiga Suzane Marjanić jednako značajna gledano i iz pozicija izvedbenih studija, kulturne antropologije, slobodarskih i animalističkih pozicija te kulturalne teorije. Iz autoričinih je analiza i zapisa moguće pročitati društvenu i socijalnu, gospodarsku situaciju, dadu se naslutiti dominirajuće paradigme, kao i promjene paradigmi, kojima smo bili svjedocima a i kojima i danas svjedočimo. 

Dubravka Crnojević-Carić


hr-HRen-US

Search Publications
Traži