Publications

Publishing activity of the Institute includes the journal Narodna umjetnost and the book series Nova etnografija. The journal started as an annual in 1962 and, since 1995, with the number 32/1, has been published twice a year; the first number in the year is in English and the second in Croatian. The series Nova etnografija publishes books in the area of ethnology, anthropology and folklore studies.

Publications

Ishodište » Biblioteka Nova Etnografija » Publikacija Details
  

O pričama i pričanju danas

Autor:Author: Jelena Marković i Ljiljana Marks, ur.
Nakladnik:Publisher: Institut za etnologiju i folkloristiku
Godina izdanja:Year of publication: 2015.

Zbornik radova O pričama i pričanju danas izbor je tekstova izlaganih na istoimenom znanstvenom skupu koji se u studenom 2013. godine održao u Institutu za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu. Usmjerenost skupa na istraživanja i istraživače, uz domaće, iz zemljopisno (pa i jezično) bliskih nam prostora (slavističkih ponajprije) bila je motivirana zajedničkim prošlim višestrukim prepletanjima metodologija, terenskih i teorijskih istraživanja, obrada tekstova, tipova klasifikacija pripovjednih žanrova i sl. 

Na snazi su već neko vrijeme naizgled kontradiktorne ideje da je postmoderno stanje najavilo raskid s velikim pričama (navodno sveobuhvatnim, istinitim, vječnim) te istodobno snažno promoviralo narativni obrat koji pokazuje da su priče i pričanja prepoznati kao relevantna, a u nekim kontekstima i disciplinama i ključna istraživačka područja ili perspektive. Mnoge su discipline, osim onih koje pripovijedanje imaju kao svoj primarni istraživački predmet, u posljednjih nekoliko desetljeća doživjele narativni obrat: primjerice historiografija, psihologija, sociologija, lingvistika te afirmacija malih priča poprima nerijetko i aktivistički prizvuk. Međutim, i danas se čini kao da analitičku važnost malih priča treba braniti kao što se brane glasovi malih, zapostavljenih, marginaliziranih, drukčijih. U tim je okolnostima, kao logična posljedica naoko kontradiktornih ideja, ponovno naraslo, katkad i neosviješteno zanimanje za folkloristički pojam priče kao dijaloški oblikovanog prijenosa imaginarija, iskustava i znanja u kojem se dodiruju kolektivno i individualno, tradicijsko i suvremeno, verbalno i neverbalno, spoznajno i tjelesno. Ideja je to koja oblikuje zbornik od korice do korice.

Sve studije u zborniku pokazuju da je interes za priču iznimno velik i raznolik što potvrđuje ideju da je život bez priča u gotovo svim svojim aspektima nezamisliv. Svim je prilozima zajedničko uvjerenje da su priče moćno sredstvo oblikovanja i preoblikovanja stvarnosti. U jednima se priča određuje i tumači kao pokretačka snaga društvenih akcija, promotor ideja, vjerovanja i svjetonazora te mjesto stvaralačke slobode (znanstvene, umjetničke, individualne, kolektivne, tradicijske, suvremene, vokalne, nevokalne, verbalne, tjelesne, u snu i na javi), a u drugima, katkad istodobno, kao prostor poteškoća s izricanjem “neizrecivo velikog” da bi se ispunila tišina traume, boli, sputanosti, zapostavljenosti, konflikta i nemoći.

Cijena:Price: 150,00 kn
hr-HRen-US

Search Publications
Traži